Promocja "Rolnik 4" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 32

Regulamin promocji "Rolnik 4" w sieci Plus GSM:

 1. Promocja "Rolnik 4" obejmuje osoby fizyczne należące do jednej z grup wymienionych w pkt 2, które legitymują się zaświadczeniem uprawniającym do wzięcia udziału w promocji i które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A."i jednocześnie kupią u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Do wzięcia udziału w promocji Rolnik uprawnieni są:

  • Rolnicy legitymujący się nakazem płatniczym podatku rolnego,

  • Emeryci i renciści legitymujący się legitymacją KRUS lub odcinkiem KRUS

  • Pracownicy KZRKiOR (Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy, 

  • Pracownicy WZRKiOR (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,

  • Pracownicy RZRKiOR(Regionalny Związek Rolników,Kółek i Organizacji Rolniczych)
   legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy, 
   Pracownicy kółek rolniczych legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy, 

  • Pracownicy spółdzielni (Jednostek Gospodarczo-Organizacyjnych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy i certyfikatem.

 3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT.

 4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt. 3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 6. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

  • Zestaw 1: 
   Aparat telefoniczny Siemens M35i w cenie 1,00 zł + VAT

  • Zestaw 2: 
   Aparat telefoniczny Nokia 3310 w cenie 1,00 zł + VAT

  • Zestaw 3: 
   Aparat telefoniczny Siemens C35i w cenie 1,00 zł + VAT

 7. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop.

 8. Klient korzystający z Promocji "Rolnik 4" na czas trwania Umowy zawartej na jej warunkach otrzymuje abonament w obniżonej wysokości: 
     

  Taryfa 

  Czasami 10 Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 Często 100, Non Stop 100 Często 150, Non Stop 150 Non Stop 300
  Wysokość abonamentu na zasadach ogólnych 25 zł netto 35 zł netto 70 zł netto 110 zł netto 160 zł netto 240 zł netto
  Wysokość abonamentu w Promocji "Rolnik 4"  15 zł netto 25 zł netto 60 zł netto 100 zł netto 150 zł netto 230 zł netto

    

 9. Promocja "Rolnik 4" trwa od 29 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 sierpnia 2002 roku.

 10. Do wzięcia udziału w Promocji "Rolnik 4" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1 i 2.

 11. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Rolnik 2": 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b) Klient nie może zaprzestać korzystania z usług,
  c) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  d) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 12. Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 14 (zwany dalej Rabatem).

 13. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM 

 14. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

 15. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

 16. Po 18 miesiącach od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. 

 17. Zmiana, wybranej zgodnie z pkt 7, taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Rolnik 4" powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu określonego w pkt.12.

 18. W Promocji "Rolnik 4" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

 21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

 22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 11 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł 

 23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 24. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 28. Promocja "Rolnik 4" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 29. Klient biorący udział w Promocji "Rolnik 4" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Rolnik 4" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (32):

Komentuj

Komentarze / 32

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-30 10:04
  Telefony rewelacyjne!!!!!! Bonifikaty w abonamentach tez super!!!!!!!!!! Wogole caly plus ze swoimi promocjami jest super!!!!!!!!!!!!!!!!! Musze przestac klamac bo jeszcze ktos pomysli ze naprawde plus jest super!!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  SZ3RYF pisze: 2002-07-29 13:25
  o 10 PLN obniozony abonament, nonono
  0
 • Users Avatars Mini
  emfuz pisze: 2002-07-29 13:38
  Tak ale tylko "rolnik" kupi jeden z powyzszym wymiataczy tel.
  0
 • Users Avatars Mini
  emfuz pisze: 2002-07-29 13:41
  qrcze mam dzialke moze jakas promocja "dzialkowiec" tylko poprosze o nieco aktualniejsza wersje tel.
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy256 pisze: 2002-07-29 13:43
  Fajnie że myślą także o rolnikach. A wiadomo że raczej nie nabiją dużych rachunków przy obecnych cenach żywności.
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-29 13:47
  jest tylko jeden problem... żeby salony Plusa wytrzymały ten najazd rolników masowo wykupujacych telefony. Zacznie sie teraz szukanie babci lub dziadka na wsi żeby na jego papiery kupić nowy fonik.... REWELACJA!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-29 13:58
  Fajnie, że jest już się martwiłem - od miesiąca znikła reklama tej promocji w "jedynce" ... jak dojeżdżam do pracy autobusem to zawsze (jak w szwajcarskim zegarku) pojawiała się w tym samym miejscu (drogi) dzięki falom eteru w głośniku autobusu - przed lasem. Co będzie jak zmienią godzinę nadawania ? Pogubię się ... Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  swistak pisze: 2002-07-29 13:58
  m.kubiczek: dokladnie tak samo uwazam, ale z drugiej strony, to sa jednak telefony troche za drogie jak dla wiekszosci polskich rolnikow
  0
 • Users Avatars Mini
  łoskot 7 pisze: 2002-07-29 14:02
  Ja uazam ze rolnicy nie potrzebuja telefonow do wymiatania tylko do dzwonienia... A te telefony sa tanie i proste w obsludze. Nie posiadaja zbednych rolnikowi funkcji :) Jak rolnik bedzie chcial to sobie gdzie indziej kupi 6210, 6250 czy inna... Pzdr!
  0
 • Users Avatars Mini
  łoskot 7 pisze: 2002-07-29 14:02
  Jastescie wszyscy zaje.biscie niezadwoleni ze wszystkiego... Ehh...
  0
 • Users Avatars Mini
  portal pisze: 2002-07-29 14:07
  hehe, ale zaszalali... oni chyba maja zamiar obleciec wiekszosc zawodow w Polsce, PZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-07-29 14:40
  Środki PHARE dla rolnictwa - PLUS dla rolnictwa? (-:
  0
 • Users Avatars Mini
  AntyAnarchia pisze: 2002-07-29 15:28
  Koleś POLE to ja mam wszędzie i to za 10zł mniej - tylko zasięg H-j-o-y:((((
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-29 15:40
  Nie sądzę żeby w ogóle był jakiś większy odzew na tego typu promocję. Rzeczywistych rolników z niej korzystających może być w skali kraju może z tysiąc (bardzo optymistycznie) reszta będzie kombinatorami, ale to chyba o to chodzi, żeby coś zaoferować ale nie tak całkiem i nie tak do końca, a jak co do czego to: przecież jesteśmy bombową siecią - cały czas mamy specjalne promocje, chcemy jak najlepiej ble, ble, ble, itd, itp,... NIE WAŻNE JAK I CO SIE MÓWI BYLE SIĘ MÓWIŁO!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-29 15:48
  Jaki macie problem??? brakuje wam innych pormocji??? Ogolnie jak sie czyta to narzekanie i te smiechy to sie chce zygac. siadacie do komputera po to zeby wszystko krytykowac, wspolczuje waszym bliskim, znajomym itd,
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-29 15:56
  dwx Ty chyba nie masz zielonego pojecia o tym co piszesz. Operator nie wazne ktory jezeli po raz 4 daje ta sama promocje to oznacza ze mu sie to oplaca. Gdyby bylo inaczej to tego newsa by nie bylo.
  0
 • Users Avatars Mini
  Komar pisze: 2002-07-29 17:05
  Ale ten plus ma poj.eba.ne promocje
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-29 17:41
  Raz,tylko nie zgadzałem się z ofertą Promocyjną jaką Plus kierował do niewidomych,a jeżeli opłaca mu się skierować do rolników,to jego sprawa,a jezeli ma z tego profity,to tym bardziej.A sama nazwa Promocji,czy klientela,to tylko możliwość dodatkowej reklamy,a o to w tym wszystkim chyba chodzi i o zysk:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-29 18:37
  no i znowu wymyślili :" (((( normalnie promocja jak mażenie : )))) ciekawe ile osób jest zainteresowanych tymi aparatami no bonifikata nawet spoko ale telefoniki cienizna
  0
 • Users Avatars Mini
  matteo pisze: 2002-07-29 19:24
  PLUS wyprzedaje zapasy ... :D
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-07-29 20:00
  Kolejna promo-kompromitacja PLUS-a. 10 zł i rabat po pierwszej połówce. Czy ci marketingowcy mają za idiotów poszczególne grupy społeczne. Niech zrobią sobie promocję to ta się zapewne przyjmie.
  0
 • Users Avatars Mini
  qbul pisze: 2002-07-29 20:11
  myślę, że to promocja pod Leppera, a on pociągnie za sobą tłumy ....................... zawidzionych rolników ;) pozdr all Kuba
  0
 • Users Avatars Mini
  piotrek pisze: 2002-07-30 00:04
  a kiedy bedzie promocja dla informatykow? proponuje wystawic najnowsze modele fonow. sugeruje dwie promocje a) dla programistow, modele z java + jakas specjalna dokumentacja do softu, doplata do telefonu 100zl ze strony plusa do kieszeni kupujacego. Dodatkowo do telefonu (obowiazkowo z bluetoothem i irda) notebook z p4; b) dla administratorow, modele z gprsem + promocyjne ceny korzystania z gprsu: 1 grosz za kazde przeslane 100mb danych a co, informatyk gorszy od rolnika? czekam tez na przedstawicieli innych zawodow, dopominajmy sie o swoje ;) pozdrawiam ;) Piotrek
  0
 • Users Avatars Mini
  KRFAWY_TOSTER pisze: 2002-07-30 00:08
  przepraszam jezeli kogos uraze tym co napisze...!! KUR*A co za debil wymysla te nazwy?! oni samoom nazwom odstraszajom klientuf... PIERDOLNON* MOZNA!! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-07-30 08:34
  CO TO DO CHU.JA JEST?? MISTOWI SIE NIE LICZĄ?? W KONSTYTUCJI ZAGWARANTOWANA JEST RÓWNOŚĆ OBYWATELI A TU CO?? NIE MA RÓWNOŚCI!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  avocadon pisze: 2002-07-30 11:56
  Pytanie techniczne. Jezeli kupilbym telefon z taryfa czasami 150 to czy mialbym 50% rabat na rozmowy telefoniczne rowniez w szczycie przez 18 miesiecy ???? Jezeli tak to uwazam, ze to bardzo dobra promocja!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  mpyjor pisze: 2002-07-30 18:44
  Do Avocadon: Dokładnie tak jak napisałeś - masz zniżkę w szczycie. Ale tylko do Plusa i sieci stacjonarnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Yerzo pisze: 2002-07-30 13:05
  Kolejna taryfa bedzie nazywala sie A.Lepper :P
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-31 10:36
  mpyjor, avocadon: te minuty są do wykożystania poza szczytem a nie wszczycie nawet jak się do plusa dzwoni : (((
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-31 21:44
  a zestawów głośnomówiących do ciągnika dalej nie ma :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-01 09:23
  Nie ale w Rolnik 7 ma byc za darmo montowana klima do ciagnikow ktorymi rolnicy przyjada do salonow plusa! To dopiero bedzie promo!
  0
 • Users Avatars Mini
  RuLeZ pisze: 2002-08-05 15:20
  Dla mnie nie ma różnicy, jak sie nazywa promocja, czy to "rolnik 150:) " czy "Szczęsliwe godziny" to jest po prostu wabik na klienta, przy tak bardzo nosyconym rynku GSM. Operator winien skłonic sie w swoich promocjach, do klienta, jednak tak nie robi. W dalszym ciagu jego promocje nie sa dla ludzi tylko dla jego czystego zysku. Nie chce bawic sie we wrozbite, lecz taka polityka marketingowa daleko ich nie zaprowadzi, poczekajmy gora 2 lata, sami zobaczycie co sie bedzie dzialo... Acha drodzy nasi operatorzy GSM :) !!!! nie liczcie no to, ze w Polsce przyjmie sie G3 z wasza strategia marketinkowa ....
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: