Puls Biznesu opublikował tajny raport o wynikach audytu w PTC

Newsy
Żródło: Puls Biznesu
Opinie: 0

Puls Biznesu opublikował wyniki śledztw, które PricewaterhouseCoopers przeprowadził w sprawie nadużyć w Erze. Krytycznie sytuację w spółce ocenia Andrzej Zwara, przewodniczący komitetu audytu w PTC. Puls Biznesu dotarł do jego tajnego raportu, przygotowanego głównie na podstawie wyników audytów i śledztw przeprowadzonych w PTC przez PricewaterhouseCoopers. Zwara krytykuje nie tylko Klausa Tebbe i Tomasza H., którym prokuratura przedstawiła zarzuty, ale cały zarząd spółki.

Według raportu audyt wewnętrzny miał koncentrować się tylko na badaniu działalności Tomasza H., związanego z Zygmuntem Solorzem-Żakiem, a nie interesował się innymi członkami zarządu, wyznaczonymi przez Deutsche Telekom. "Śledztwo audytu wewnętrznego dotyczące działań Tomasza H. było niezbędne, niemniej brak skłonności do badania nadużyć po stronie innych członków zarządu był i jest nie do zaakceptowania".

Obraz Polskiej Telefonii Cyfrowej oczami audytorów:

(źródło: raport przygotowany dla rady nadzorczej PTC przez Andrzeja Zwarę, przewodniczącego komitetu audytu w spółce)

"Ogólny obraz jakości zarządzania w ramach PTC oraz kultury korporacyjnej spółki jest bardzo negatywny"

"Audyt wewnętrzny PTC podejmował swoje działania w sposób celowo selektywny (...) i wymaga kompleksowej reformy"

"Zarząd funkcjonuje w sposób nienależyty"

"Pracownicy pionu administracyjnego dopuszczali się w stosunku do spółki nadużyć wypełniających znamiona przestępstw"

"Pracownicy PTC nie mają nawet elementarnej wiedzy w zakresie regulacji antykorupcyjnych dotyczących relacji spółki z podmiotami sektora publicznego i prywatnego"

"Wewnętrzne procedury i regulacje PTC są chaotyczne i niekompletne; dopuszczają one różnego rodzaju obejścia standardów i wyjątki dla przypadków "awaryjnych""

"Brak należytych mechanizmów kontrolnych na poziomie najwyższego kierownictwa spółki w odniesieniu do zawierania istotnych umów".

Pełna treść artykułu w Pulsie Biznesu znajduje się tutaj (płatny dostęp)

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: