Raport roczny Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok 2000 - komunikat

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 8

Przychody Telekomunikacji Polskiej S.A. wzrosły w stosunku do 1999 roku o 18,5%, zysk netto został niemal podwojony i wyniósł 2.008.206 tysięcy zł. Równocześnie Spółka zainwestowała w rozwój przedsiębiorstwa 5.256.258 tysięcy złotych i dostarcza usługi dla ponad 10 mln abonentów telefonii stacjonarnej i 1,5 mln telefonii komórkowej. Potwierdzeniem słuszności działań Telekomunikacji Polskiej S.A. jest podwyższenie ratingu przez międzynarodową Agencję Ratingową Moody's z Baa3 na Baa2.
Telekomunikacja Polska S.A. dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce redukcji kosztów oraz podniesieniu efektywności pracy na przestrzeni ostatnich lat generuje coraz wyższe przychody. Równocześnie dokonała się gruntowna zmiana struktur organizacyjnych firmy, których celem było zwrócenie całej firmy w stronę klienta i nastawienie jej na zaspokajanie jego potrzeb. Z organizacji technicznej TP S.A. staje się organizacja usługową, w której źródłem i celem wszystkich podejmowanych działań jest klient.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2000 r. 14 678 196 tys. zł, podczas gdy w 1999 r. było to 12 384 084 tys. zł. Wyraźnie wzrósł zysk netto. W 1999 roku wyniósł on  1 079 248 tys. zł, w roku 2000 już blisko dwukrotnie więcej i osiągnął  2 008 206 tys. zł.  Zysk na jedną akcję zwykłą wyniósł w 2000 r. 1,43 zł, w 1999 roku było to 0,77 zł.
"Dzięki sfinalizowanej w październiku transakcji pomiędzy Skarbem Państwa a konsorcjum France Telecom Kulczyk Holding, Telekomunikacja Polska S.A. weszła w alians strategiczny z wiodącym światowym operatorem, co pozwoli Spółce korzystać z najlepszych światowych rozwiązań i skutecznie stawić czoła globalnej konkurencji" - podkreśla Paweł Rzepka, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.
Telekomunikacja Polska S.A obok segmentu telefonii stacjonarnej aktywnie rozwija telefonię komórkową (PTK Centertel). Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług ilość klientów korzystających z usług PTK Centertel wzrosła w 2000 r. o 118,1% i wyniosła na koniec roku 1.490 tysięcy. Pozyskanie w 2000 roku koncesji na świadczenie usług telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS) stwarza kolejne, ogromne szanse rozwoju.
Zasoby i udział w rynku tradycyjnej telefonii Telekomunikacja Polska S.A. zamierza wykorzystać jako platformę do ekspansji w rozwijające się obszary rynku: transmisję danych, szerokopasmowy dostęp do sieci Internet i usługi internetowe, a w szczególności usługi handlu za pośrednictwem Internetu. W przyszłości te właśnie obszary będą stanowiły znaczący udział w przychodach Spółki. Telekomunikacja Polska S.A, poprzez dostarczanie klientom usług zintegrowanych, które będą obejmowały przekaz głosu (w technologii stacjonarnej i komórkowej), danych i dostęp do Internetu oraz usługi towarzyszące (usługi bezpieczeństwa w sieci, obsługa transakcji elektronicznych, wsparcie techniczne), pragnie być integratorem i głównym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych dla społeczeństwa informacyjnego.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: