Rozłucki w RN TP

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 10

France Telecom zamierza zgłosić na NWZA Telekomunikacji Polskiej 9 listopada 2006 r. kandydaturę Wiesława Rozłuckiego na członka Rady Nadzorczej TP S.A.

Poniżej życiorys Pana Wiesława Rozłuckiego:

Szkoła Główna Handlowa (dawniej SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego (1965 - 1970 r.), 1970 - magister ekonomii; 1970 - 1973 r. studia doktoranckie; 1977 r. - doktorat w dziedzinie geografii ekonomicznej; 1979 - 1980 stypendysta British Council w London School of Economics.
W latach 1973 - 1979 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 1973 - 1978 asystent; 1978 - 1989 r. adiunkt; 1984 - 1990 r. Sekretarz Polskiego Komitetu Unii Geograficznej.

1990 r. - Doradca Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. 1990 - 1991 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W 1991 - 1993 doradca Ministra Przekształceń Własnościowych; 1991 - 1994 r. członek Komisji Papierów Wartościowych. 1993 - 1995 r. członek Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.

Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1994 - 2006 r. członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w latach 2001 - 2006r. przewodniczący Rady.
1991 - 1994 członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej SA; 1990 - 1998 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo-Finansowego S.A., 2001 - 2003 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.; 2001 - 2002 r. członek Rady Nadzorczej XTrade.
Od czerwca 2006 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej PKN Orlen oraz MCI Management S.A.
W latach 1995 - 2002 Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Rozwoju Systemu Giełdowego, w latach 2002 - 2003 oraz 2005 - 2006 Przewodniczący Porozumienia dla Rozwoju Rynku Kapitałowego; od 1997 r. do 2005r. członek Rady Nadzorczej Fundacji „ Wiedzieć Jak”; od 1997 do 2003 członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego; Od 2004 r. do 2006r. członek Rady Rynku Kapitałowego powołanej przy Ministrze Finansów.

Od 2002 członek Rady Nadzorczej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi.
Członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk w ramach Forum Corporate Governance. 2005 - 2006 przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów. Od 2006 r. do chwili obecnej przewodniczący Rady Programowej tejże Fundacji.

Od 1994 r. do 2006 r. członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Federacji Giełd Federacji Papierów Wartościowych (WFE); 1999 - 2006 członek Komitetu Roboczego Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) a od 2005 r. do 2006 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Roboczego i członek Rady Wykonawczej FESE. W latach 2004 - 2006 członek grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych CESR.

Od 2003 roku do chwili obecnej Przewodniczący Rady Programowej Harvard Business Review Polska.

W 2003 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W 2004 roku ukończył z wynikiem pozytywnym organizowany przez Institute of International Finance, Inc oraz International Institute for Management Development, IMD kurs Corporate Governance Program for Bank Directors and Executives w Lozannie, Szwajcaria.

Od października 2006 r. profesor wizytujący w „Olympus” Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego.

Odznaczony odznaczeniem francuskim L’Ordre National du Merite (1995 r.) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.).

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, rosyjski.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: