Słowacja i Gruzja liderami 3G w naszym regionie

Newsy
Żródło: Informa
Opinie: 2

Według danych Informa Telecoms & Media, liczba aktywacji WCDMA (3G) w Europie przekroczyła na koniec maja 2008 100 mln. Liczba ta została osiągnięta po 5 latach od uruchomienia pierwszej komercyjnej sieci 3G w naszym regionie. Na koniec maja liczba aktywacji WCDMA wynosiła 101.5 mln, w porównaniu do 910.8 mln wszystkich aktywacji komórkowych w Europie. Penetracja WCDMA w naszym regionie wynosi obecnie 11.1%. Kraje o najwyższej penetracji WCDMA to Włochy, Austria, Szwecja i Wielka Brytania.

W regionie Europy Centralne i Wschodnie penetracja jest znacznie niższa niż w krajach Zachodniej Europy. Liczba aktywacji w tym regionie wynosi 7.8 mln (penetracja 1.9%). Penetracja WCDMA przekroczyła 10% tylko na Słowacji i w Gruzji.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: