Spadają zyski TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 2

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA przekazał w dniu 27 kwietnia 2001 roku do GUS statystyczny raport o wynikach spółki za pierwszy kwartał 2001 roku, podając następujące dane:
Wyniki finansowe

Dane za I kwartał w tys. zł.

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 3.755.230

  • zysk na działalności operacyjnej 942.997

  • zysk brutto 670.377

  • zysk netto 403.329

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz wartość kosztów działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2001 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2000 roku wzrastały równomiernie (8,7% oraz 8,6%). Spowodowało to wzrost zysku na poziomie zysku ze sprzedaży o 9,0%. W związku z utworzeniem rezerwy (na pokrycie przewidywanych kosztów związanych z wypłatą odszkodowań dla pracowników odchodzących z TP SA w ramach Pakietu Socjalnego) oraz zwiększeniem wartości rezerw na należności przeterminowane zysk na działalności operacyjnej zmniejszył się o 4,7% w pierwszym kwartale 2001 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2000 roku, a zysk brutto uległ zmniejszeniu o 8,2%. Zysk netto zmniejszył się o 18,6% w porównaniu do pierwszego kwartału 2000 roku.

Na pokrycie przewidywanych kosztów związanych z wypłatą odszkodowań dla pracowników odchodzących z TP SA w ramach Pakietu Socjalnego zawartego 30 czerwca 2000 roku, a także niektórych innych pracowników w pierwszym kwartale 2001 roku TP S.A. utworzyła rezerwę w wysokości 176 milionów złotych. Ponadto w pierwszym kwartale 2001 roku dokonano wypłat odszkodowań w wysokości około 29 milionów złotych.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: