TelForceOne w 2007 r. ma przychody na poziomie prawie 74 mln

Newsy
Żródło: TelForceOne
Opinie: 0
Opinie: 0

W III kwartale 2007 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TelForceOne wzrosły o ponad 125,4%. Zysk netto wygenerowany po trzech kwartałach wyniósł 4,6 mln zł (w 3 kwartale 2007 1,4 mln zł).

„Podtrzymujemy wykonanie prognozy na 2007 rok. W ciągu trzech kwartałów 2007 Grupa dwukrotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży. TelForceOne SA w okresie trzech kwartałów roku 2007 osiągnęła wyniki jednostkowe zbliżone do poziomu uzyskanego w całym 2006 roku. To są dobre wyniki.” – zapewnia Wiesław Żywicki, Wiceprezes Zarządu.

skonsolidowane, mln zł 3Q2006 3Q2007 zmiana 1-3Q2006 1-3Q2007 zmiana
Przychody ze sprzedaży 14,3 32,3 125,4% 35,7 73,9 106,7%
Zysk brutto na sprzedaży 5,0 10,2 105,1% 11,6 24,0 106,0%
EBIT 1,6 2,2 37,3% 3,6 6,1 66,6%
Zysk netto 1,2 1,4 22,6% 2,6 4,5 73,7%

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: