TelForceOne - wyniki w I połowie 2010 r.

Newsy
Żródło: TelForceOne
Opinie: 0

Grupa Kapitałowa TelForceOne zamknęła I półrocze 2010 r. ze skonsolidowanymi przychodami na poziomie 48,7 mln PLN wypracowując zysk netto wielkości blisko 2 mln PLN – o 150, 9% więcej w stosunku do 1H 2009.

W skali kwartalnej widoczny jest trend wzrostowy obrotów, które w okresie pomiędzy Q1 2010, a Q2 2010 wzrosły o 6,4%, tj. z 23,6 mln PLN w I kwartale, do 25,1 mln PLN w II kwartale 2010 roku.

Pomimo zmniejszenia się obrotów o 6,5 % w ujęciu półrocznym, spółce udało się wypracować model operacyjny zapewniający wzrost marżowości w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009. Wynik EBITDA w I półroczu wyniósł 5,2 mln PLN rosnąc o 28,7%.

TelForceOne prezentuje dalsze ograniczenia w najbardziej istotnych grupach kosztów: koszty usług obcych spadły o 10,0%, a koszt wynagrodzeń z pochodnymi o 27,9% w stosunku do 1H2009. Jednocześnie, zwiększyła się efektywność pracy i sprzedaż na jednego zatrudnionego, która w latach 2001- 2009 wzrosła o 156,1%, ze 193 tys. PLN do 494 tys. PLN.

[mln PLN]

H12009 H12010 zmiana
Przychody 52,1 48,7 -6,5%
Zysk brutto na sprzedaży

17,8

18,1 +1,7%
marża brutto na sprzedaży 34,1% 37,1% +3,0 p.p.
EBITDA 4,0 5,2 +28,7%
marża EBITDA 7,7% 10,7% +2,9 p.p.
EBIT 2,9 4,2 +40,7%
marża EBIT 5,7% 8,5% +2,9 p.p.
Zysk netto 0,8 2,0 +150,9%
marża netto 1,5% 4,0% 2,5 p.p.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: