Tell miał 401 tys. aktywacji postpaid i 1.29 mln aktywacji prepaid

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 6

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Tell wyniosły w IV kwartale 2007 roku 63 978 tys. zł i były wyższe o 10,9% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2007 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 244 493 tys. zł i były wyższe niż osiągnięte po czterech kwartałach 2006 roku o 33,7%.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w IV kwartale 2007 roku 16 137 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 54,1%. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2007 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54 336 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2006 o 53,1%.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2007 roku 2 800 tys. zł i był o 24,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2007 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10 197 tys. zł i był o 54,2% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2006.

Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w IV kwartale 2007 roku 3 645 tys. zł i był o 21,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym po czterech kwartałach 2007 zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 13 609 tys. zł i była wyższy o 44,9% od osiągniętego po czterech kwartałach 2006 roku.

Średnia liczba salonów Orange, w których prowadzona jest sprzedaż usług PTK Centertel wyniosła w IV kwartale 2007 r. 257 salonów ( stan na 31.12.2007 - 258 salonów ), wobec średniej w IV kwartale 2006 wynoszącej 168 salonów ( stan na 31.12.2006 - 167 salonów ), stanowi to wzrost o 53%.

Liczba salonów prowadzonych przez spółki zależne, w których sprzedawane są usługi pozostałych operatorów wyniosła na koniec 31.12.2007 – 18 salonów.

Wartościowa i ilościowa struktura sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (tys. zł)  I-IV kw. 2007 I-IV kw.
2006
zmiana
I-IV kw. 07/
I-IV kw. 06
IV kw. 2007 IV kw. 2006 zmiana
IV kw.07/IV kw.
06
Prowizje 68 328 44 187 154,63% 19 807 11 257 175,95%
Telefony*, zestawy prepaid 115 278 83 541 137,99% 26 302 32 410 81,15%
Karty doładowujące prepaid 43 174 45 576 94,73% 11 641 10 614 109,67%
Pozostałe przychody 17 712 9 605 184,40% 6 228 3 422 182,00%
Razem 244 493 182 908 133,67% 63 978 57 702 110,88%

*telefony abonamentowe, telefony simfree

Wolumen sprzedaży usług  I-IV kw. 2007 I-IV kw.
2006
zmiana
I-IV kw. 07/
I-IV kw. 06
IV kw. 2007 IV kw. 2006 zmiana
IV kw.07/IV kw.
06
Aktywacje post-paid 401 683 252 552 159,05% 110 632 63 034 175,51%
Aktywacje pre-paid 1 294 646 800 267 161,78% 413 056 167 896 246,02%
Razem 1 696 329 1 052 819 161,12% 523 688 230 930 226,77%

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: