Sławna podwyżka abonamentu o 5 zł w T-Mobile była OK

Najważniejsze | Newsy
Żródło: Puls Biznesu
Opinie: 0

Dziennik Puls Biznesu podał, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że T-Mobile nie naruszył prawa, gdy podnosił klientom abonament o 5 zł.

Sąd zdjął 4,5 mln zł kary nałożonej przez UOKiK. Orzeczenie nie jest prawomocne i urząd ma możliwość odwołania do sądu apelacyjnego.

T-Mobile przedstawił opinie prawników, którzy twierdzili, że nie złamał on prawa, jednostronnie podnosząc klientom wysokość abonamentu. Stanowisko T-Mobile uznał za słuszne Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który właśnie uchylił decyzję prezesa UOKiK z 2015 r., stwierdzającą, że operator naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Sprawa miała swój początek w 2014 r., kiedy to UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile.

Operator poinformował abonentów o zmianie, lecz nie wystąpił do nich o złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w razie odrzucenia nowych warunków. Prezes UOKiK uznał, że treść umów firmy z klientami nie dawała podstaw do takiego podniesienia abonamentu, ponieważ nie zawierały odpowiednich klauzul modyfikacyjnych.

Prawnicy T-Mobile wskazywali, że dostawcy usług telekomunikacyjnych mają prawo dokonywania zmian cen usług, w tym także ich podwyższania. Warunkiem jest jednak umożliwienie klientom zapoznania się z proponowanymi zmianami z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: