T-Mobile Polska w IV kw. 2018 - wyniki

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Deutsche Telekom podał dziś wyniki polskiego oddziału.

Przychody kwartalne w porównaniu rok do roku prawie się nie zmieniły i są na poziomie 390 mln euro. EBITDA spadła do 96 mln euro ze 106 rok wcześniej. Marża EBITDA spadła do 24.6% z 27% rok wcześniej.

Liczba klientów przez rok urosła do 10.8 mln z 10.5 mln w IV kw. 2017 r.

Liczba klientów kontraktowych urosła do 7.2 mln z 6.9 mln rok wcześniej.

W IV kw. liczba aktywacji netto była na poziomie 94 tys. (90 tys. to postpaid).

Na koniec roku 2018 T‑Mobile Polska:

  • Obsługiwał 10,787 miliona klientów, odnotowując wzrost (widoczny zwłaszcza w segmencie kontraktowym) o 333 tysiące w porównaniu do roku 2017
  • Wypracował przychody w wysokości 6,5 miliarda  złotych – wyższe o 1,2% w ujęciu rocznym
  • Zanotował poprawę trendów wyniku EBITDA, który znalazł się pod silnym negatywnym wpływem efektu regulacji roam-like-at-home oraz zmiany standardów rachunkowych
  • Zaprezentował nowe oferty dla rynków B2C i B2B oraz zanotował poprawę satysfakcji klientów w obu segmentach
  • Kontynuował działania mające na celu zwiększenie przewagi technologicznej nad konkurencją: uruchomił pierwszą polską sieć 5G oraz inwestował w dalszą poprawę jakości sieci obecnych generacji

Na koniec 2018 roku T‑Mobile Polska obsługiwał 10,787 miliona klientów, co oznacza, że w ciągu roku baza klientów wzrosła o 333 tysiące (3,2% r/r). Z tego najwięcej – 322 tys. netto (wzrost o 4,6% r/r) – klientów zostało pozyskanych w kluczowym dla operatora segmencie postpaid. W tym samym czasie współczynnik odejść (churn) zmniejszył się o jedną trzecią. W całym roku 2018 średni miesięczny współczynnik rezygnacji w segmencie abonamentowym spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,9%.

– Na początku 2018 roku ogłosiliśmy, że będzie to czas powrotów i obietnicy tej dotrzymaliśmy. Nie tylko przekonaliśmy klientów do pozostania z nami, osiągając najniższy współczynnik odejść w segmencie abonamentowym od 2012 roku, ale także pozyskaliśmy nowych klientów. W wielu przypadkach także takich, którzy w ostatnich latach przeszli do konkurencji, ale postanowili powrócić do T‑Mobile, doceniając naszą orientację na klienta i doskonałość technologiczną naszej sieci – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska.

– To bez wątpienia efekt naszej konsekwentnej koncentracji na doświadczeniach klientów, a także zmian, jakie wprowadziliśmy w ofercie T‑Mobile oraz podejściu do obsługi klienta. Dzięki 120 nowym punktom sprzedaży, zrewitalizowanej sieci sprzedaży i drastycznemu skróceniu czasu oczekiwania na połączenie z konsultantami call center jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek dostępni dla naszych klientów. Widzimy efekty tych zmian w wynikach badań satysfakcji. Wchodzimy w 2019 rok jako silniejszy gracz, z nowym podejściem, gotowy na rynkową rywalizację o klienta – dodał Andreas Maierhofer.

W ciągu roku 2018 T‑Mobile Polska wypracował przychody w wysokości 6,5 mld złotych, co oznacza wzrost o 1,2% w stosunku do 2017 roku. W samym czwartym kwartale 2018 r. T‑Mobile Polska osiągnął wzrost przychodów do poziomu 1,68 mld złotych, a więc o 1,3% w porównaniu do analogicznego kwartału roku  2017. Na wynik EBITDA w wysokości 1,66 mld złotych silnie wpłynęły negatywnie dwa kluczowe czynniki: efekt regulacji roam-like-at-home, który obciążył cały polski rynek usług telekomunikacyjnych w pierwszych 6 miesiącach 2018 r. oraz zmiana standardów rachunkowości. Co ważne, w czwartym kwartale 2018 r. T‑Mobile odnotował wzrost przychodów z usług o 3% w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. 

– Wzrost liczby klientów znalazł odzwierciedlenie we wzroście przychodów - zarówno w ujęciu ogólnym, jak i we wszystkich segmentach, ale nadal, wpływ RLAH w pierwszym półroczu w połączeniu z efektami zmian metodologii rachunkowości nie pozwoliły nam osiągnąć pełnej stabilizacji EBITDA. Możemy wyraźnie zaobserwować, że pozytywne wyniki operacyjne zaczynają przekładać się na wyniki finansowe i chcemy utrzymać ten trend w nadchodzącym roku – powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych T‑Mobile Polska.

W 2018 roku T‑Mobile konsekwentnie wzmacniał swoje portfolio produktowe w każdym segmencie konsumenckim. Od czerwca klienci usług przedpłaconych mogą korzystać z nowych ofert obejmujących Supernet Video. Na koniec roku z usługi korzystało niemal 90 tysięcy klientów usług prepaid. Na koniec sierpnia operator wprowadził nową ofertę rodzinną, którą spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem rynku i została określona jako najbardziej elastyczna oferta tego typu. W 2018 roku na swoim koncie T‑Mobile zanotował także pierwszy tysiąc klientów uruchomionej w grudniu usługi Smart Car.

Przez cały rok T‑Mobile poprawiał także systemy i procesy obsługowe w wyniku czego istotnie, bo ponad dwukrotnie skrócił się czas potrzebny na połączenie z konsultantem call center. Liczba połączeń z call center spadła o 25% (grudzień r/r), a o 8% poprawiła się ogólna satysfakcja klientów z obsługi w call center rok do roku. T‑Mobile zanotował także widoczny wzrost we wszystkich wskaźnikach satysfakcji klienta.

Na skutek systematycznych działań komunikacyjnych, podkreślających doskonałość technologiczną i najlepszą jakość usług T‑Mobile, w 2018 roku poprawiła się percepcja marki tak wśród jej własnych klientów, jak i klientów operatorów konkurencyjnych. Marka zyskała w aspektach dotyczących jakości oferowanych usług i oceniających umiejętność reagowania na potrzeby klientów. Dziś T‑Mobile jest niezaprzeczalnie postrzegany jako najlepsza sieć w Polsce, tak z perspektywy prędkości jak i zasięgu sieci.

Oferta MagentaBIZNES zaprezentowana w drugim kwartale 2018 dynamicznie zdobyła segment SOHO, szybko osiągając poziom ponad 80% sprzedaży w tym sektorze. Oferuje ona firmom nie tylko w pełni nieograniczone, elastyczne rozwiązanie telekomunikacyjne, ale także szereg dodatkowych produktów, takich jak oprogramowanie biurowe, usługi księgowe lub zdalna pomoc IT.

W wyższych segmentach T‑Mobile stawia na synergie wynikające ze współpracy z T-Systems, dzięki którym może zapewnić klientom korporacyjnym i publicznym pełną gamę usług: od komunikacji mobilnej i stałego dostępu do sieci po integrację systemów, cyberbezpieczeństwo i pełne spektrum rozwiązań ICT.

T‑Mobile kontynuował strategię dostarczania klientom usług w oparciu o najlepszą sieć.  Pomimo, że niezależnie od technologii operator dociera z usługami do blisko 100% populacji, w ostatnim roku infrastruktura, z której korzystają klienci operatora, została uzupełniona o blisko 500 nowych stacji. Ich głównym zadaniem jest uzupełnianie zasięgu, a przede wszystkim zwiększenie pojemności sieci. 

W 2018 roku zakończył się proces harmonizacji sieci w 11 największych miastach w Polsce oraz na terenach turystycznych, w Karpaczu i Zakopanem. Oznacza to wzrost pojemności i prędkości przesyłania danych, dzięki, m.in., wykorzystaniu większej ilości pasma na usługi w technologii LTE, w której realizowana jest zdecydowana większość całkowitego wolumenu przesyłanych danych. W 2019 roku projekt harmonizacji zostanie zakończony w ostatniej z największych polskich aglomeracji oraz obejmie kolejne obszary. Na koniec roku proces obejmie już ponad 50% powierzchni kraju.

Najwyższą jakość świadczonych usług głosowych i transmisji danych potwierdzają testy konsumenckie wykonane przez portal Speedtest.pl. W rankingu za rok 2018 T‑Mobile zajął pierwsze miejsce nie w jednej, ale obu kategoriach: wśród dostawców internetu mobilnego oraz dostawców mobilnych usług sieciowych w technologii LTE. Ponadto od kilku lat firma uzyskuje najwyższą ocenę w badaniach jakości sieci realizowanych przez niezależną firmę P3 Communications.

Ukoronowaniem roku 2018 było uruchomienie w Warszawie pierwszej w Polsce w sieci 5G. W pierwszej fazie T‑Mobile uruchomił 5 stacji bazowych (4 w centrum Warszawy i jedną w siedzibie firmy). W kolejnych krokach, planowanych na 2019 rok, T‑Mobile zamierza stopniowo rozszerzać testy o kolejne lokalizacje.

Wyniki operacyjne

 

 

Q4
2017

Q1
2018

Q2
2018

Q3
2018

Q4
2018

Change
%

FY
2017

FY
2018

Change
%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIXED NETWORK

(END OF PERIOD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed network

Access Lines

('000)

32

27

26

19

18

(43,8)

32

18

(43,8)

 - IP Accesslines

('000)

2

2

1

1

1

(50,0)

2

1

(50,0)

Broadband

Customers Retail

('000)

25

23

23

20

18

(28,0)

25

18

(28,0)

MOBILE

COMMUNICATIONS

(END OF PERIOD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service revenue

(€)

230

223

220

234

233

1,3

899

910

1,2

Service revenue

EXCL. IFRS 15

(€)

 

219

215

219

222

n.a.

 

875

n.a.

CUSTOMERS

('000)

10 454

10 509

10 609

10 693

10 787

3,2

10 454

10 787

3,2

 - contract

('000)

6 921

6 990

7 068

7 152

7 243

4,7

6 921

7 243

4,7

 - prepaid

('000)

3 533

3 519

3 541

3 541

3 544

0,3

3 533

3 544

0,3

NET ADDS

('000)

156

56

100

84

94

(39,7)

(180)

333

n.a.

 - contract

('000)

124

69

78

84

90

(27,4)

309

322

4,2

 - prepaid

('000)

33

(14)

22

0

3

(90,9)

(490)

12

n.a.

AVERAGE MONTHLY

CHURN

(%)

1,5

1,4

1,3

1,4

1,3

(0,2p)

2,1

1,4

(0,7p)

 - contract

(%)

1,0

1,0

0,9

0,8

0,9

(0,1p)

1,1

0,9

(0,2p)

ARPU

7

7

7

8

7

0,0

7

7

0,0

 - contract

10

9

9

10

10

0,0

10

10

0,0

 - prepaid

3

3

3

3

3

0,0

3

3

0,0

MOU PER CUSTOMER

(min)

269

260

253

248

245

(8,9)

255

252

(1,2)

 - contract

(min)

356

344

333

327

323

(9,3)

342

332

(2,9)

Wyniki finansowe (euro)

 

 

Q4
2017
millions of €

Q1
2018
millions of €

Q2
2018
millions of €

Q3
2018
millions of €

Q4
2018
millions of €

Change

%

FY
2017
millions of €

FY
2018
millions of €

Change

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL REVENUE

 

392

375

368

392

390

(0,5)

1 509

1 526

1,1

PRODUCT VIEW

 

392

375

368

392

390

(0,5)

1 509

1 526

1,1

 - Fixed network

 

29

27

27

28

38

31,0

105

122

16,2

 - Mobile communications

 

363

348

340

364

352

(3,0)

1 403

1 403

0,0

SEGMENT VIEW

 

392

375

368

392

390

(0,5)

1 509

1 526

1,1

 - of which Consumer

 

213

211

204

214

212

(0,5)

834

841

0,8

 - of which Business

 

133

127

122

125

145

9,0

508

520

2,4

EBITDA

 

106

96

101

97

96

(9,4)

419

390

(6,9)

EBITDA MARGIN

(EBITDA / TOTAL REVENUE)

%

27,0

25,6

27,4

24,8

24,6

(2,4p)

27,8

25,6

(2,2p)

CASH CAPEX (AS REPORTED)

 

48

59

50

50

60

25,0

203

219

7,9

 

Opinie:

Rekomendowane: