TP S.A. wspiera niepełnosprawnych

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 19

7 grudnia br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja Internet dla Niepełnosprawnych - IdN 2001. Organizatorem konferencji jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która wspiera proces rehabilitacji zawodowej i społecznej wszystkich niepełnosprawnych dla których komputer i Internet jest narzędziem umożliwiającym aktywność zawodową.
Konferencja poświęcona jest możliwościom, jakie w przełamywaniu barier społecznych i zawodowych stwarza niepełnosprawnym Internet. Jest to medium, dzięki któremu jakość życia wielu z nich może ulec zmianie na lepsze, jeśli tylko będą chcieli, a przede wszystkim mogli, z niego skorzystać. Między innymi o tych możliwościach mówił zaproszony na konferencję Dyrektor Centrum Systemów Teleinformatycznych POLPAK TP S.A. - Krzysztof Trzewik.
Od kilku lat POLPAK TP SA współpracuje z Fundacją.

Bez współpracy z Telekomunikacją Polską nie bylibyśmy w stanie pomóc licznej grupie niepełnosprawnych, którzy chcą się rozwijać i kształcić - mówi Krystyna Karwicka z Fundacji. Staramy się naszym niepełnosprawnym dać nie rybę, a wędkę. Uczyć ich odpowiedzialności za własne życie i karierę. Dlatego w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu prowadzimy szkolenia komputerowe, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i kawiarenkę internetową. O skuteczności tych oddziaływań świadczy fakt, że u ok. 80% absolwentów Warsztatów  nastąpiły istotne zmiany w życiu: podjęli pracę, kontynuowali naukę w szkole średniej, zdali maturę lub rozpoczęli studia wyższe. Utrzymują z Fundacją stały kontakt, nawiązują  trwałe przyjaźnie i  wspierają się wzajemnie - mówi Pani Krystyna.
Fundacja stworzyła własny serwis internetowy www.idn.org.pl. Wprowadza także w życie ideę sieci wirtualnych serwerów lokalnych. Za ich pośrednictwem niepełnosprawni w całej Polsce mają możliwość dostępu do niezbędnych im informacji i materiałów szkoleniowych.

Opinie:

Opinie archiwalne (19):

Komentuj

Komentarze / 19

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: