TYTAN MOBILE PORTAL - platforma VAS dla operatorów

Newsy
Żródło: COMARCH
Opinie: 21

Podczas tegorocznych targów CeBIT 2002, COMARCH zaprezentował swoje najnowsze rozwiązanie TYTAN MOBILE PORTAL.

TYTAN MOBILE PORTAL jest systemem ułatwiającym operatorowi świadczenie usług dodanych. Stanowi otwartą, modularną platformę, umożliwiającą prostą integrację kolejnych usług w homogenicznym środowisku operatora. Jest on odpowiedzią na rozwijający się rynek usług telekomunikacyjnych i opiera się w dużej mierze na możliwościach rozwoju tego rynku poprzez bardzo silną integrację z usługami rynku internetowego. 

Charakter działalności operatora telekomunikacyjnego powoduje, iż ograniczone są jego możliwości w zakresie produkcji treści i usług dodanych - rolę tą lepiej i efektywniej spełniają zewnętrzni partnerzy. TYTAN MOBILE PORTAL upraszcza proces współpracy z nimi, dając operatorowi gotowe narzędzia do integracji systemu operatora z usługami partnera. Taka współpraca charakteryzuje się przede wszystkim możliwością szybkiego rozszerzania usług dla abonenta sieci. System zapewnia współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie integracji nowych usług w ramach jednej platformy oraz wspólnego punkt dostępu do subskrypcji i personalizacji przez WWW i WAP dla abonentów. Umożliwia też współpracę z systemem autoryzacji płatności kartą kredytową, w ramach korzystania przez abonentów z usług m-commerce.

Usługi TYTAN MOBILE PORTAL mogą wykorzystywać rozmaite elementy infrastruktury operatora, m. in.: SMSC do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, Push Proxy Gateway do powiadamiania użytkownika aktywnymi wiadomościami, urządzenia pozwalające na lokalizację użytkownika, system billingowy do gromadzenia informacji o wykorzystaniu zasobów sieci i naliczonych opłatach. Na bazie tych usług podstawowych, treści przechowywanej w repozytorium systemu, treści dostarczanej z zewnątrz oraz usług dostępnych dzięki partnerom zewnętrznym możliwe jest tworzenie i uruchamianie dalszych, bardziej zaawansowanych usług. W ten sposób użytkownik otrzymuje jeden, uniwersalny, spersonalizowany punkt dostępu do rozmaitych, powiązanych ze sobą usług wzbogaconych o treść, a operator - spójny i parametryzowalny system budowania pakietów usług, naliczania opłat za ich używanie oraz rozliczeń z partnerami zewnętrznymi. TYTAN MOBILE PORTAL zostanie zaprezentowany także na konferencji Billing Systems 2002 w Londynie.

Na targach CeBIT COMARCH zaprezentował także swe pozostałe rozwiązania dla sektora telekomunikacyjnego, bankowo-finansowego, oprogramowanie do zarządzania sieciami oraz systemy zarządzania obiegiem dokumentów.

O oprogramowaniu TYTAN - kompleksowy system zaprojektowany dla operatorów telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu , który zapewnia billing i znacząco podnoszący jakość obsługi klienta. Zestaw komponentów TYTAN obejmuje: TYTAN Mediation Device, TYTAN Billing System, TYTAN Customer Care, TYTAN Interconnect Billing, TYTAN Web Care, TYTAN IP Provisioning, Tytan Data Processing Server, Tytan Tariff Optimizer, Tytan Mobile Portal, TYTAN Revenue Sharing. Oprogramowanie TYTAN zostało uznane na rynku międzynarodowym, m.in. COMARCH zrealizował kompleksowe wdrożenie TYTAN dla Deutsche Telecom and Marketing Services.

Opinie:

Opinie archiwalne (21):

Komentuj

Komentarze / 21

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: