UKE przyznało Orange dopłatę za usługi świadczone 10 lat temu

Newsy
Opinie: 5
Opinie: 5

UKE przyznało Orange Polska łącznie 92,6 mln zł dopłaty za usługę powszechną w latach 2006-2007.

UKE uznało, że spółce przysługuje dopłata do usług świadczonych w ramach usługi powszechnej, w tym usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów (8,129 mln zł dopłaty za okres od 8 maja do 31 grudnia 2006 roku i 11,529 mln zł za rok 2007) oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących (37,19 mln zł za okres od 8 maja do 31 grudnia 2006 roku i 35,736 mln zł za 2007 rok).

UKE odmówiło przyznania dopłaty do kosztów świadczonych przez Orange Polska usług przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, usług utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usług połączenia telefonicznego krajowego i międzynarodowego.

Podejmując rozstrzygnięcie UKE wzięło pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową OPL, jak również jej udział w rynku telekomunikacyjnym w latach 2006 oraz 2007. Przeprowadzona analiza wykazała, że za część usług wchodzących w skład usługi powszechnej OPL powinna przysługiwać dopłata – z uwagi na znaczący koszt związany ze świadczeniem danej usługi oraz brakiem jej komercyjnego charakteru, natomiast w pozostałym zakresie, z uwagi na to że usługi te były świadczone w ramach zwykłej działalności biznesowej, przyznanie takiej dopłaty nie było zasadne.

Rozstrzygnięcia mają charakter ostateczny oraz stanowią podstawę do wyznaczenia w dalszych decyzjach UKE kwoty dopłaty przypadającej na poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: