UKE sprawdziło 11 urządzeń - 8 z nich miało wady

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UKE sprawdziło 11 urządzeń - 8 z nich miało wady

W ramach kampanii pomiarowej UKE przeprowadziło kontrolę urządzeń sterowanych za pomocą pilota radiowego (nie wykorzystujących technologii Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee).

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  • producent wystawił deklarację zgodności,
  • dołączona jest instrukcja obsługi,
  • na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  • producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  • na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  • czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Łącznie skontrolowano 11 urządzeń, z czego 8 nie spełniło wymagań formalnych.

Jednocześnie wyroby zostały poddane badaniom laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych, gdzie sprawdzono czy spełniają określone dla nich wymagania.
Jeden z 10 przebadanych wyrobów nie spełniał wymagań technicznych.
Ponadto, 1 wyrób pracował na częstotliwości 315 MHz nieprzeznaczonej dla tego rodzaju urządzeń.

Firmy kontrolowane podjęły działania naprawcze. Niezgodności formalne zostały usunięte w przypadku 6 wyrobów, natomiast urządzenie niespełniające wymagań technicznych oraz urządzenie pracujące na nieprawidłowej częstotliwości 315 MHz zostały wycofane z obrotu.

Wyniki kampanii pomiarowej\

Wyniki kampanii pomiarowej\

Wyniki kampanii pomiarowej\

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: