Umowa ComputerLandu i TP S.A. na 14,5 mln

Newsy
Żródło: Computerland
Opinie: 2

Pomiędzy ComputerLand SA a Telekomunikacją Polską SA została podpisana umowa oraz list intencyjny na wdrożenie we wszystkich Regionach Telekomunikacji Polskiej SA Drugiego Etapu Komputerowego Systemu Paszportyzacji - Programu Konsolidacji Paszportyzacji. Podpisana umowa licencyjna określa generalne zasady dostaw licencji systemu opartego o oprogramowanie PasTel, SUSA Arctus-CL, CLient oraz Centrala.

Umowa licencyjna opiewa na kwotę 14,5 mln złotych netto i obejmuje licencje dla pierwszych 1000 użytkowników, których dostawa zostanie zrealizowana do końca lipca 2002 roku. Jednocześnie obie Spółki podpisały list intencyjny dotyczący wdrożenia oraz utrzymania systemu. Podpisanie szczegółowych umów przewidywane jest do końca lipca 2002 roku.

Telekomunikacja Polska SA wybrała system ComputerLandu jako standard dla całej Polski. System zapewni wsparcie procesów biznesowych w zakresie obsługi klienta, dając wyraźne korzyści poprzez obniżenie kosztów działalności (utrzymania systemu), efektywniejszą obsługę klientów końcowych oraz lepsze i szybsze zarządzanie procesem usuwania awarii. Klient uzyskuje również pełniejszy oraz szybszy dostęp do informacji o zasobach sieci telekomunikacyjnej.

ComputerLand SA jest wieloletnim partnerem biznesowym Telekomunikacji Polskiej SA przy realizacji projektów informatycznych, między innymi Systemu Paszportyzacji Sieci Telekomunikacji jak również Systemu Utrzymania Sieci Abonenckiej.

Systemy PasTel oraz Centrala są systemami autorskimi ComputerLandu, natomiast SUSA Arctus-CL oraz CLient zostały opracowane wspólnie z OS Computer Soft.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: