Unia wyznaczyła ambitne cele, ale klienci uważają, że ich internet jest wystarczający

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Unia wyznaczyła ambitne cele, ale klienci twierdzą, że ich internet jest wystarczający

Komisja Europejska wyznaczyła dla krajów członkowskich cel osiągnięcia strategii Cyfrowej Dekady 2030, znanej również jako Cyfrowy Kompas. Celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji państw członkowskich do 2030 roku. Jednym z głównych celów tej strategii jest poprawa łączności cyfrowej, która będzie mierzona za pomocą konkretnych celów, takich jak usługi o przepustowości 100 Mb/s do 2025 r. i gigabitowy zasięg dla wszystkich gospodarstw domowych w UE do 2030 r.

Ookla (Speedtest.net) sprawdziła dotychczasowe postępy, różnice w doświadczeniach użytkowników oraz wyzwania, które należy podjąć, aby osiągnąć europejskie cele w zakresie łączności.

W Polsce odsetek użytkowników Speedtest rejestrujących medianę prędkości pobierania co najmniej 1 Gb/s wyniósł 10,11%, w porównaniu do 52,03% doświadczających prędkości powyżej 100 Mb/s.

W trzecim kwartale 2023 r. dolny kwartyl prędkości pobierania w Polsce wynosił 36,97 Mb/s (25% pobrań było poniżej tej prędkości), podczas gdy górny kwartyl wynosił 306,23 Mb/s (25% pobrań było powyżej tej prędkości).

Komisja Europejska dąży do zapewnienia wszystkim europejskim gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym dostępu do łączy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do końca 2025 roku. Według Broadband Coverage in Europe 2022, 86,6% gospodarstw domowych w UE znajdowało się w zasięgu 100 Mbps +, co oznacza, że miały dostęp do usług szerokopasmowych zdolnych do zapewnienia prędkości pobierania co najmniej 100 Mbps.

Strategia Komisji Europejskiej Cyfrowa Dekada 2030 ma na celu rozszerzenie gigabitowej (1 Gb/s) łączności na każde gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej do 2030 roku. Teraz 56% gospodarstw domowych w UE ma dostęp do sieci światłowodowych niezbędnych do gigabitowej łączności, a wskaźnik wykorzystania (odsetek gospodarstw domowych, które subskrybują światłowody) jest jeszcze niższy. 13,76% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wykupiło abonament na stałe łącze szerokopasmowe o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w 2022 roku. Tylko pięć krajów przekroczyło średnią wartość UE - Francja z 39,94%, Węgry z 29,81%, a następnie Rumunia z 23,35%, Dania z 18,66% i Hiszpania z 14,57%.

Patrząc na te dane, można by sądzić, że wiele europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do gigabitowych prędkości Internetu. Rzeczywistość jest jednak inna, ponieważ nie wszystkie z nich rzeczywiście doświadczają tak wysokich prędkości. W rzeczywistości odsetek użytkowników Speedtest rejestrujących średnie prędkości pobierania wynoszące co najmniej 1 Gb/s w wielu krajach jest dość niski. Na przykład we Francji wyniósł on zaledwie 1,42%, na Węgrzech 0,54%, w Rumunii 0,1%, w Danii 0,03%, a w Hiszpanii 0,27%.

Znaczna rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością podkreśla znaczenie nie tylko wdrażania gigabitowych sieci, ale także stymulowania popytu na te usługi. Dostawcy usług muszą również zwrócić uwagę na domowy sprzęt sieciowy. Prędkości Wi-Fi zazwyczaj wahają się w granicach 30-40% prędkości sieci ethernet, co wskazuje na potrzebę przyspieszenia wdrażania bardziej zaawansowanych technologii Wi-Fi i optymalizacji domowego środowiska sieciowego.

Według Speedtest Intelligence w trzecim kwartale 2023 r. w całej Europie Dania miała najszybszą medianę prędkości pobierania dla stacjonarnych łączy szerokopasmowych (196,43 Mb / s), a następnie Hiszpania (176,08 Mb / s), Francja (170,51 Mb / s) i Rumunia (166,39 Mb / s). Warto zauważyć, że kilka z tych krajów ma znaczną różnicę między medianą prędkości pobierania i wysyłania. Rodzaj wdrożonej technologii szerokopasmowej może mieć duży wpływ na rozbieżność między wydajnością pobierania i wysyłania. Kraje nadal polegające na DSL i kablu często wykazują niższą medianę prędkości wysyłania i większą różnicę między prędkością wysyłania i pobierania. Z drugiej strony Szwecja, z 63% wskaźnikiem penetracji Fiber-to-the-Home (FTTH) w 2022 r., ma najmniejszą różnicę między prędkością pobierania i wysyłania.

Gdy spojrzymy na "najlepiej połączonych" użytkowników Speedtest (tych, którzy widzą prędkości w górnym 10. percentylu wyników), istnieje szeroki zakres wydajności. Prędkości pobierania wahały się od 417,23 Mb/s do 844,04 Mb/s, podczas gdy zakres prędkości wysyłania był jeszcze szerszy, z medianą prędkości wysyłania od 57,11 Mb/s do 599,39 Mb/s.

Patrząc na prędkości na 10. percentylu, tylko cztery kraje przekroczyły 700 Mb/s. Francja prowadziła z maksymalną prędkością 844,08 Mb/s, a następnie Węgry z prędkością 765,85 Mb/s, Dania z prędkością 734,91 Mb/s i Rumunia z prędkością 704,04 Mb/s. Warto zauważyć, że trzy z tych krajów (Rumunia, Francja i Dania) są również liderami w 10% najlepszych prędkości wysyłania danych, przy czym wszystkie trzy przekraczają 500 Mb/s.

Według FTTH Council Europe, operatorzy alternatywni (AltNets) odgrywają znaczącą rolę we wdrażaniu światłowodów w regionie UE39. Region UE39 obejmuje UE-27, Wielką Brytanię, Islandię, Izrael, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Turcję i 4 inne kraje WNP. W 2021 r. około 56% inicjatyw FTTH/B było prowadzonych przez AltNets, co oznacza zmianę w stosunku do 2011 r., kiedy alternatywni dostawcy usług internetowych mieli 71% udziału, a operatorzy zasiedziali stanowili tylko 21% inicjatyw. Kraje takie jak Wielka Brytania i Polska, które mają wielu dostawców usług internetowych, również przodują w inicjatywach światłowodowych opartych na AltNet.

Szwecja jest liderem pod względem wskaźnika absorpcji (odsetek gospodarstw domowych, które subskrybują i aktywnie korzystają ze światłowodowych usług szerokopasmowych) na poziomie 80,1%, ale Hiszpania, Norwegia i Francja również mogą pochwalić się wysokimi wskaźnikami powyżej 70%.

Jednak nadal istnieją wyzwania związane z przekonaniem konsumentów do przejścia na pełny światłowód, nawet w krajach o wysokim wskaźniku popytu. Spółka joint venture Orange przeprowadziła ankietę na obszarach wiejskich Francji, aby zrozumieć, dlaczego gospodarstwa domowe z dostępem FTTH nie przeszły na usługi światłowodowe. Badanie wykazało, że 42% uznało swój obecny internet za wystarczający.

Światłowód oferuje lepsze prędkości Internetu, mniejsze opóźnienia, zwiększone bezpieczeństwo i i jest bardziej eko. Pomimo postępów, nadal istnieją przeszkody w przekonaniu konsumentów do pełnego przejścia na usługi światłowodowe. Zrozumienie zachowań konsumentów, promowanie korzyści płynących z usług światłowodowych i inspirujące inicjatywy odegrają znaczącą rolę w tym przedsięwzięciu.

Ookla

Ookla

Ookla

Ookla

Ookla

Ookla

Ookla

Ookla

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: