Eurotel bardzo pesymistycznie o wpływie koronawirusa na biznes

Newsy
Opinie: 0
Eurotel bardzo pesymistycznie o wpływie koronawirusa na biznes

Eurotel w raporcie giełdowym o swojej aktualnej sytuacji napisał, że spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ na obecne jak i przyszłe wyniki działalności Grupy kapitałowej Eurotel.

Wpływ ten jest na dzień sporządzenia raportu trudny do oszacowania w związku z barkiem dokładnych informacji na temat czasu dalszego trwania zagrożenia epidemiologicznego i skali ograniczeń z tym związanych.

Czynniki po stronie podażowej to opóźnienia dostaw towaru w związku z zamknięciem fabryk w głównej mierze zlokalizowanych w Chinach, skąd w większości pochodzi dystrybuowany towar. Kolejny czynnik to zawirowania w łańcuchach dostaw związane ograniczeniami w transporcie i przemieszczaniu się, co wpływa dodatkowo na problemy związane z zapewnieniem odpowiednich ilości towaru.

Ryzyko to stopniowo będzie ograniczane z racji wznowienia części produkcji w Chinach, ale wymagać będzie czasu nadrobienie powstałych zaległości. Emitent posiada pewną ilość towaru, który pozwala na prowadzenia w ograniczonej skali sprzedaży poprzez kanał on-line oraz część otwartych salonów sprzedaży. Skala tych działań jest jednak mniejsza niż prowadzonej wcześniej sprzedaży.

Czynniki po stronie popytowej, to brak możliwości realizowania sprzedaży w sieciach detalicznych salonów sprzedaży zlokalizowanych w większych galeriach handlowych w związku z koniecznością ich zamknięcia, co dotyczy wszystkich salonów iDream, MiMarkt oraz dużej liczby salonów operatorów telekomunikacyjnych. Ograniczenia w przemieszczaniu się klientów dodatkowo wzmacniają wpływ tego czynnika.

Zmieniają się również preferencje zakupowe klientów, którzy realizują w większości tylko podstawowe zakupy, odkładając na później wydatki inwestycyjne. Zjawiska te będą się zmieniały i mogą rosnąć w miarę przedłużania się stanu zagrożenia.


Eurotel w swoim komunikacie zwraca także uwagę na możliwości powstania zatorów płatniczych u swoich partnerów, które mogą wynikać z braku prowadzonej przez nich działalności oraz wynikającego z tego ograniczenia w dysponowaniu wolnymi środkami obrotowymi. Potencjalne zmniejszenie zaangażowania instytucji finansowych może powodować pojawienie się wymagalności zobowiązań lub ograniczenia w wysokości przyznanych gwarancji czy też limitów kredytowych, które utrudni możliwość prowadzenia płynnej sprzedaży.

Zarząd zwraca uwagę na konieczność pokrywania wysokich kosztów stałych związanych z wydatkami na pracowników oraz koszty czynszów. Zwłaszcza te ostatnie wzrosną w najbliższym czasie w związku z osłabieniem złotego w stosunku do innych walut w których są te koszty wyliczane. Wydatki te zmniejszają poziom wolnej gotówki do dyspozycji.

Prowadzony jest obecnie intensywny monitoring sytuacji, bieżące reagowanie i minimalizowanie negatywnych konsekwencji wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Część działalności została zmieniona na pracę zdalną.

Strategia opiera się obecnie na maksymalnym akumulowaniu kapitału obrotowego oraz ograniczaniu wszelkich wydatków, które nie służą utrzymaniu podstawowej działalności. Celem takiego działania jest zapewnienie zachowania jak najdłuższego okresu płynności finansowej.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: