Wyniki Grupy CP w II kw. 2018 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat ogłosiła swoje wyniki finansowe i operacyjne za II kw. 2018 r.

Dane operacyjne za II kwartał 2018 roku

 • Coraz więcej klientów korzysta z ofert wiązanych:
  • Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 281 tys. (20%) r/r do 1,66 mln (co stanowi 28,9% bazy klientów kontraktowych).
  • Do 4,94 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  • Miało to wypływ na obniżenie wskaźnika churn do 8,3% w skali roku.
 • Przyrost liczby usług kontraktowych – o 510 tys. r/r – do 13,9 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
  • wzrost liczby usług telefonii komórkowej − o 287 tys. r/r do 7,1 mln
  • łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 192 tys., przekraczając poziom 5 mln
  • Baza usług Internetu zwiększyła się o 31 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W pierwszym półroczu klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 448 PB danych.
 • Baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
  • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,2% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,43 usługi z portfolio Grupy.
  •  Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2,1% do poziomu 82,9 zł pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home. Przy czym spółka oczekuje, iż jest to ostatni kwartał, w którym nowa regulacja miała negatywny wpływ na wskaźnik ARPU.
 •  Baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
  • poziom ARPU usług prepaid 20,4 zł.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

II kwartał

2018

2017

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 698 622

16 273 840

2,6 %

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13 929 804

13 419 539

3,8%

Płatna telewizja, w tym:

5 027 520

4 835 534

4,0%

Multiroom

1 127.285

1 058 982

6,4%

Telefonia komórkowa

7 098 239

6 810 999

4,2%

Internet

1 804 045

1 773 006

1,8%

Liczba klientów kontraktowych w tym:

5 724 492

5 819 386

-1,6%

klienci ofert multiplay

1 655 112

1 384 282

20,4 %

 

 

 

 

ARPU na klienta1) [PLN]

82,9

81,2

2,1%

Churn na klienta

8,3%

8,6%

-0,3 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,43

2,31

5,2%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 768 818

2 854 301

-3,0%

Płatna telewizja

59 722

57 183

4,4%

Telefonia komórkowa

2 545 749

2 616 592

-2,7%

Internet

163 347

180 526

-9,5%

ARPU na RGU prepaid1) [PLN]

20,4

20,5

-0,5%

1) ARPU skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

II kwartał

I półrocze

2018

2017

 Zmiana

p.p./%

2018

2017

 Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:

24,16%

24,25%

-0,09 p.p.

24,03%

23,90%

0,13 p.p.

POLSAT (kanał główny)

11,14%

12,61%

-1,47 p.p.

11,54%

12,66%

-1,12 p.p.

Kanały tematyczne

13,01%

11,64%

-1,37 p.p.

12,49%

12,24%

0,25 p.p.

Przychody z reklamy
i sponsoringu2

(mln PLN)

321

307

4,5%

591

541

9,1%

Udział w rynku reklamy3

26,7%

27,6%

-0,9 p.p.

26,8%

26,7%

0,1 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

1 204

1 115

7,9%

2 203

2  027

8,7%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing), z uwzględnieniem kanałów Eleven (od czerwca 2018), z wyłączeniem kanałów partnerskich: Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History, JimJam, CI Polsat;
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;
3 Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;
4 Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;

Najważniejsze dane finansowe za II kwartał 2018 r.

 • Wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii od 22 maja 2018 roku; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
  • przychody: 2,603 mld zł (wzrost o 7,5% r/r),
  •  EBITDA: 946 mln zł (wzrost o 3,5% r/r),
  •  marża EBITDA: 36,4%,
  •  zysk netto: 231,4 mln zł,
  •  wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,411 mld zł,
  •  wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,91x.

mln PLN

II kwartał 2018

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody

2 603

2 421

7,5%

EBITDA

946

915

3,5%

Marża EBITDA

36,4%

37,8%

-1,4 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. oraz szacunki własne w odniesieniu do II kwartału 2017. Konsolidacja wyników spółki Netia od 22.05.2018 r.

 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):
  •  przychody: 2,248 mld zł,
  •  EBITDA: 795,2 mln zł,
  •  marża EBITDA: 35,4%.
 •  Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):
  •  przychody: 412 mln zł,
  •  EBITDA: 151 mln zł,
  •  marża EBITDA: 36,6%.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej1)

    zmiana r/r
Marża EBITDA 36,6%
-3,4 p.p.

Przychody ze sprzedaży

412

6%

Koszty operacyjne2)

262

12%

EBITDA

151

-3%

Marża EBITDA

36,6%

-3,4 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15
2) Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

– To kolejny kwartał zmian, ponieważ nie tylko publikujemy wyniki zgodnie z nowym standardem raportowania MSSF 15, ale także od 22 maja konsolidujemy wyniki spółki Netia. Wyniki całej Grupy są silne, zdrowe i przewyższają średnią prognoz analityków. Na bardzo wysokim poziomie pozostają nasze wolne przepływy pieniężne, co daje nam komfort w realizowaniu założonej strategii biznesowej i planów inwestycyjnych, a jednocześnie utrzymania pod kontrolą naszego zadłużenia – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o. - W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, był to czwarty kwartał, na wyniki którego wyraźny negatywny wpływ miała regulacja Roam like at home. Czynnik ten powinien tracić na znaczeniu w przyszłości. Z kolei wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej jest stabilny pomimo przejściowej presji wynikającej z emisji na otwartych kanałach nadawcy publicznego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM I BIZNESOWYM/strong>

2017

2017

2018

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone)

16 216 128

16 273 840

16 410 325

16 522 597

16 522 597

16 579 337

16 698 622

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13 337 038

13 419 539

13 530 164

13 685 044

13 685 044

13 796 153

13 929 804

Płatna telewizja, w tym:

4 785 947

4 835 534

4 882 505

4 942 640

4 942 640

4 984 391

5 027 520

Multiroom

1 031 294

1 058 982

1 072 513

1 099 582

1 099 582

1 114 833

1 127 285

Telefonia komórkowa

6 785 002

6 810 999

6 864 787

6 932 676

6 932 676

6 997 850

7 098 239

Internet

1 766 089

1 773 006

1 782 872

1 809 728

1 809 728

1 813 912

1 804 045

Liczba klientów

5 847 401

5 819 386

5 791 841

5 776 598

5 776 598

5 743 832

5 724 492

ARPU na klienta według MSSF 15 [PLN]

80,3

81,2

80,5

81,9

 

81,9

82,9

ARPU na klienta według MSR 18 [PLN]

89,1

89,6

88,4

89,0

89,0

88,7

89,6

Churn na klienta

8,5%

8,6%

8,8%

8,8%

8,8%

8,5%

8,3%

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,28

2,31

2,34

2,37

2,37

2,40

2,43

Średnia liczba RGU, w tym:

13 313 971

13 379 081

13 467 835

13 596 202

13 439 272

13 741 811

13 858 205

Płatna telewizja, w tym:

4 781 680

4 817 543

4 856 979

4 905 839

4 840 510

4 963 830

5 013 604

Multiroom

1 029 294

1 051 692

1 064 544

1 082 951

1 057 120

1 108 316

1 121 333

Telefonia komórkowa

6 769 379

6 790 804

6 836 282

6 894 295

6 822 690

6 963 584

7 036 346

Internet

1 762 912

1 770 734

1 774 574

1 796 068

1 776 072

1 814 397

1 808 255

Średnia liczba klientów

5 872 517

5 828 405

5 803 517

5 781 207

5 821 411

5 760 338

5 732 091

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 879 090

2 854 301

2 880 161

2 837 553

2 837 553

2 783 184

2 768 818

Płatna telewizja

48 224

57 183

63 627

79 561

79 561

75 159

59 722

Telefonia komórkowa

2 646 477

2 616 592

2 623 950

2 579 613

2 579 613

2 539 402

2 545 749

Internet

184 389

180 526

192 584

178 379

178 379

168 623

163 347

ARPU na RGU [PLN]

18,7

20,5

20,2

20,1

19,9

20,1

20,4

Średnia liczba RGU, w tym:

3 050 604

2 882 155

2 863 783

2 851 766

2 912 076

2 789 695

2 771 707

Płatna telewizja

48 659

69 132

54 950

65 088

59 457

58 222

69 503

Telefonia komórkowa

2 800 366

2 631 773

2 620 575

2 601 552

2 663 566

2 558 174

2 536 844

Internet

201 579

181 250

188 258

185 126

189 053

173 299

165 360

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: