Wyniki Dialogu w III kw. 2010 r.

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 0

Wyniki Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. w III kw. 2010 r.:

DIALOG S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej DIALOG S.A., w której skład na dzień 30 września 2010 r. wchodziły następujące jednostki zależne:

  • „PETROTEL” sp. z o.o. – spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w rejonie Płocka i okolic,

  • AVISTA MEDIA Sp. z o.o. – podstawową działalnością spółki jest świadczenie usług call center i marketingu bezpośredniego.

Dane finansowe Grupy Kapitałowej DIALOG S.A.

  Okres obrotowy
za 3 miesiące
kończący się
30 września 2010
za 9 miesięcy
kończący się
30 września 2010
za 3 miesiące
kończący się
30 września 2009*
za 9 miesięcy
kończący się
30 września 2009*
Przychody ze sprzedaży 134 051 394 675 129 602 389 190
Wynik na sprzedaży 7 234 23 364 12 843 25 938
Zysk z działalności operacyjnej 9 687 31 842 13 003 27 525
EBITDA 31 087 95 857 37 996 102 073
Zysk przed opodatkowaniem 8 986 28 379 11 331 21 520
Zysk netto 9 711 31 511 5 910 6 334

* dane za 2009 rok zostały skorygowane w stosunku do prezentowanych w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2009 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia udziałów „PETROTEL” sp. z o.o.

Dane finansowe DIALOG S.A.

  Okres obrotowy
za 3 miesiące
kończący się
30 września 2010
za 9 miesięcy
kończący się
30 września 2010
za 3 miesiące
kończący się
30 września 2009
za 9 miesięcy
kończący się
30 września 2009
Przychody ze sprzedaży 127 259 374 426 122 929 368 919
Wynik na sprzedaży 6 380 19 700 11 745 25 177
Zysk z działalności operacyjnej 8 802 27 974 11 943 25 868
EBITDA 27 948 85 319 34 422 92 733
Zysk przed opodatkowaniem 8 162 24 724 10 370 20 211
Zysk netto 9 090 28 518 5 174 5 762

W ciągu trzech kwartałów 2010 r. przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5 485 tys. zł. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (głównie usługi WLR) oraz w obszarze usług cyfrowej telewizji IPTV i transmisji danych świadczonych na własnej sieci.

Odnotowano również wyższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zysk z działalności operacyjnej (wzrost o 4 317 tys. zł) oraz znacznie wyższy zysk netto (wzrost o 25 177 tys. zł).

Na koniec września 2010 r. w Grupie Kapitałowej DIALOG S.A. odnotowano 712 tys. linii dzwoniących. Liczba usług transmisji danych wyniosła 156 tys.

W ciągu trzech kwartałów 2010 r. spółka odnotowała wzrost liczby aktywnych usług IPTV (telewizja cyfrowa oferowana w ramach pakietu DIALOGmedia z telefonem stacjonarnym i dostępem do Internetu) o 11 tys. w porównaniu do końca 2009 r.

W I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. wprowadziła usługę telefonii komórkowej Diallo, realizowaną w oparciu o model operatora wirtualnego (MVNO). We wrześniu 2010 r. uruchomiono kolejny produkt z grupy usług telefonii komórkowej - mobilny dostęp do Internetu. Na koniec września br. liczba wszystkich aktywnych kart SIM wyniosła 22 tys.

DIALOG S.A. realizuje dofinansowywany z funduszy unijnych projekt wdrożenia innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON) – tzw. „światłowód do domu”, którym objęte będzie 70 tysięcy mieszkań m.in. we Wrocławiu, Legnicy, Zielonej Górze i Łodzi. To największy tego typu projekt w Polsce, jeden z większych w Europie. W październiku 2010 r. Spółka pozyskała kolejne dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie łódzkim”.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: