Wyniki finansowe Elektrimu

Newsy
Opinie: 0

Zysk netto Elektrimu SA za 2000 rok, wynoszący 3.039,3 mln zł, wynika, jak napisała spółka w środowym komunikacie, z nadzwyczajnego dochodu spółki (zamknięcie transakcji sprzedaży 49 proc. udziałów spółki Elektrim Telekomunikacja). Przychody finansowe związane z zamknięciem transakcji sprzedaży 49 proc. udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja na rzecz Vivendi wyniosły 4.971,8 mln zł. Elektrim odnotował po trzech kwartałach 2000 roku zysk netto w wysokości 3.425,3 mln zł. "W czwartym kwartale spółka zanotowała stratę netto w wysokości 184,9 mln zł w porównaniu z zyskiem netto w tym samym okresie 1999 roku w wysokości 317 mln zł. Elektrim SA w bardzo ograniczonym zakresie prowadzi działalność operacyjną" - napisała spółka w komunikacie.
Koszty finansowe w czwartym kwartale 2000 roku spadły o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem 1999 roku, to znacznie przyczyniły się one do poniesionej straty. Na koszty te składa się obsługa obligacji zamiennych i bonów komercyjnych, odsetki od kredytów bankowych, przeszacowanie wartości akcji spółek giełdowych zgodnie z notowaniami na koniec roku, ujemne różnice kursowe i rezerwy na naliczanie odsetek. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na stratę za czwarty kwartał 2000 roku, były koszty związane z utworzeniem nowych spółek i realizacją programów finansowych w 2000 roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: