Wyniki finansowe Ery (III kwartał 2000)

Newsy
Opinie: 0
New Page 1

W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży PTC wzrosły do 982,64 mln zł w porównaniu z 710,35 mln zł w analogicznym okresie w zeszłym roku. Łączne tegoroczne przychody operatora sieci Era GSM osiągnęły 2,65 mld zł (w 1999 r. po trzech kwartałach przychody spółki kształtowały się na poziomie 1,81 mld zł).
Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 237,74 mln zł do 463 mln zł (w 1999 r. odpowiednio 5,1 mln z i 11,55 mln zł). Spółka nadal ponosiła wysokie koszty finansowe – 251 mln zł w ostatnim kwartale i prawie 685 mln zł od początku roku, podczas gdy przychody finansowe osiągnęły wartość 139,3 mln zł.
Po trzech kwartałach strata PTC spadła do 106 mln zł – w III kw. spółka zarobiła 36,8 mln zł. W ubiegłym roku w samym trzecim kwartale Polska Telefonia Cyfrowa straciła 64,84 mln zł.
Zadłużenie spółki na koniec kwartału spadło do 4,15 mld zł (w 1999 r. 4,6 mld zł), z czego 1,26 mld zł to zadłużenie krótkoterminowe, a kapitał własny PTC obniżył się ze 167,8 mln zł (30.09.1999) do 61,9 mln zł. Na dzień 30 września spółka posiadała na rachunku środki pieniężne w kwocie 35,3 mln zł, a jej majątek obrotowy wynosił 976 mln zł.
Przedstawiciele spółki poinformowali także, iż w trzecim kwartale ARPU (miesięczne przychody na abonenta) wzrosły do 132 zł wobec 131 zł w drugim kwartale.
Na koniec września PTC miała 2,516 mln abonentów, z tego 616 tys. korzystało z usług „pre-paid”.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: