Wyniki finansowe Polkomtela za pierwsze półrocze

Newsy
Opinie: 1
Polkomtel S.A., operator sieci cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM, w pierwszym półroczu 2000 r. uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 1.653,5 miliona PLN i zysk netto 111,7 milionów PLN. Dla analogicznego okresu w roku ubiegłym kwoty te wynosiły odpowiednio 1.199,5 i 108,4 miliona. Dobre wyniki finansowe osiągnięto pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych na nowe produkty i usługi oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Polkomtel S.A. w pierwszym półroczu 2000 roku zainwestował 420,2 milionów PLN. We wspomnianym okresie Plus GSM wprowadził m. in. jako pierwszy na polskim rynku dostęp do internetu w oparciu o protokół WAP oraz szereg usług z nim związanych, takich jak np. mobilny sklep internetowy. Wprowadzono również szybką transmisję danych w technologii HSCSD. Ukończono już prace nad wdrożeniem techologi GPRS i usługami z nią związanymi. Klienci korporacyjni mogą korzystać z nowych usług implementowanych dzięki platformie inteligentnej. Systematycznie rośnie też baza abonentów Plus GSM i użytkowników Simplus - w ciągu pierwszego półrocza br. o ponad 540 tysięcy. Tegoroczne plany przewidują utrzymanie niezbędnej wysokiej dynamiki inwestycji. Inne podstawowe wskaźniki finansowe (w nawiasie analogiczne dane za pierwsze półrocze 1999 r ): Zysk z działalności operacyjnej: 327,7 mln PLN (192,4 mln PLN) EBITDA (czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 487,6 mln (299,2 mln) Wskaźnik ARPU (średni miesięczny przychód na użytkownika): 147,9 PLN (182,9 PLN) Plus GSM jest największym polskim operatorem komórkowym. Przychody i zyski za 1999 r.- odpowiednio 2,7 miliarda PLN i 129 milionów PLN zapewniły mu pierwsze miejsce w rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w kategorii Przedsiębiorstwa Infrastrukturalne. Miesięcznik Businessman Magazine uznał Polkomtel S.A. za firmę o największej wartości rynkowej w Polsce, wśród przedsiębiorstw prywatnych. Kapitał akcyjny spółki wynosi 1,5 miliarda PLN. Sieć Plus GSM obsługuje ponad 2 mln użytkowników i dostępna jest dla 96% mieszkańców Polski, zamieszkujących ponad 94% terytorium naszego kraju oraz najbogatszą ofertę roamingową obejmującą 168 operatorów w 86 krajach świata na sześciu kontynentach. Plus GSM jest liderem we wprowadzaniu nowych usług opartych o szybką transmisję danych oraz bezprzewodowy dostęp do zasobów internetu.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: