Orange w I kw. - delikatny wzrost przychodów, ale niewielka strata netto

Newsy
Opinie: 0

Orange podał swoje wyniki za I kw. 2019 r.

W 1 kwartale przybyło 41 tys. użytkowników usług konwergentnych co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku. Z pakietów korzysta 59 proc. klientów szerokopasmowego internetu i 47 proc. indywidualnych klientów usług mobilnych. Łączna liczba usług w pakietach przekroczyła 5,2 mln.

W 1 kwartale przybyło 34 tys. użytkowników Orange Światłowodu i jest ich już łącznie ponad 400 tys. czyli  o 61 proc. więcej niż rok wcześniej. O 48 tys. - czyli 2,3 proc. rok do roku - zwiększyła się liczba abonentów usług mobilnych.

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.)

1 kw. 2019

1 kw. 2018

Zmiana

indywidualni klienci ofert konwergentnych

1 276

1 090

+17,1%

dostępy mobilne (karty SIM)

14 837

14 368

+3,3%

post-paid

9 970

9 747

+2,3%

pre-paid

4 867

4 621

+5,3%

stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2 576

2 477

+4,0%

stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3 328

3 613

-7,9%

 

W I kwartale przychody wyniosły 2 mld 778 mln złotych. To o 70 mln złotych czyli 2,6 proc. więcej niż przed rokiem. Miało na to wpływ kilka czynników – przede wszystkim wysoki wzrost przychodów z usług konwergentnych (27 proc. rok do roku) oraz z usług IT i integratorskich (31 proc. rok do roku).

Orange miał w I kw. 2 mln straty netto.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

1 kw. 2019 (MSSF16)

1 kw. 2018

dane porównywalne (MSSF16)

Zmiana

przychody

2 778

2 708

+2,6%

EBITDAaL*

643

659

-2,4%

marża EBITDAaL*

23,1%

24,3%

-1,2pp

zysk operacyjny

71

nd.

nd.**

zysk/strata netto

-2

nd.

nd.**

nakłady inwestycyjne*

463

351

+31,9%

organiczne przepływy pieniężne*

-99

-159

+37,7%

 

Wskaźnik EBITDAaL (nowy wskaźnik rentowności operacyjnej wprowadzony pod nowych standardem rachunkowości MSSF 16)  za 1 kwartał wyniósł 643 mln zł i był o 2,4 proc. niższy rok do roku. Jednak po uwzględnieniu niższych niż przed rokiem zysków ze sprzedaży nieruchomości wskaźnik ten jest właściwie stabilny. Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) spadły o 4 proc. rok do roku.

Nakłady inwestycyjne na poziomie 463 mln złotych były o niemal jedną trzecią wyższe niż przed rokiem i odzwierciedlały inny rozkład inwestycji w trakcie roku. Są one zgodne z całorocznym planem.

Orange Polska podtrzymuje  prognozy wzrostu zarówno przychodów, jak i EBITDAaL w 2019 r., a także prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych.

 

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: