Orange - 38 tysięcy nowych klientów Orange Światłowód

Newsy
Opinie: 0

Orange podał swoje wyniki za III kw. 2018 r.

W trzecim kwartale 2018 roku pakiety łączące usługi mobilne i domowe Orange kupiło 41 tysięcy klientów. W sumie użytkowników usług konwergentnych jest o jedną czwartą więcej niż rok temu.

Rośnie liczba klientów Orange Światłowodu, w trzecim kwartale przybyło ich 38 tysięcy.

Coraz więcej osób decyduje się na pakiet usług dla całej rodziny, liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 3 kwartale o 25% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spośród  klientów domowego internetu, aż 55% ma cały pakiet usług od Orange, podczas gdy rok wcześniej było to 46%. Średni przychód na jednego klienta (ARPO) ustabilizował się w ciągu roku, a w porównaniu z ubiegłym kwartałem był nieco wyższy.

Zwiększyła się także liczba klientów domowego internetu – o 24 tysiące rok do roku. Udział starszej technologii ADSL zmniejszył się do 47%, podczas gdy rok wcześniej korzystało z niej 58% klientów.

Z Orange Światłowodu korzystało na koniec września 324 tysiące klientów, czyli 84% więcej niż przed rokiem.

Liczba klientów Orange TV zwiększyła się o 13% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 921 tysięcy. 

Jeśli chodzi o usługi mobilne, w trzecim kwartale przybyło najwięcej klientów od początku roku, bo 130 tysięcy (z tego 63 tysiące to klienci usług abonamentowych, a 67 tysięcy użytkownicy usług prepaid). 

W trzecim kwartale tego roku Orange Polska wypracował 834 mln zł EBITDA (zgodnie ze standardem MSR 18) – o 7,5% więcej, niż przed rokiem. Wpływ na ten wynik miały m.in. skuteczne negocjacje dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz działania zmierzające do ograniczenia kosztów roamingu wynikających z wprowadzenia zasady Roam Like at Home. Firma potwierdza całoroczny cel skorygowanej EBITDA, ustalony na poziomie ok. 3 mld zł (wg MSR 18; 2,75 mld zł wg MSSF 15).

Spadek przychodów w porównaniu rok do roku wyniósł 0,5%. Przychody za trzeci kwartał wyniosły 2,8 mld zł i w porównaniu kwartał do kwartału wzrosły o 1,2%. 

Od lipca do końca września Orange przeznaczył na inwestycje 498 mln zł - o 14% więcej, niż przed rokiem. Łącznie w 2018 roku operator planuje przeznaczyć na inwestycje do 2 mld zł.

W trzecim kwartale Orange poszerzył zasięg sieci światłowodowej o kolejne 245 tys. gospodarstw domowych. Blisko ¼ domów i mieszkań objętych zasięgiem w tym okresie to domki jednorodzinne.

Dziś w zasięgu światłowodu mamy już blisko 3,2 miliona domów, firm i mieszkań.  – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

baza klientów (w tys.)   2016   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                             
Klienci konwergentni   626 679 738 835   938 1 084 1 195 1 306   1 376 1 436 1 483
- w tym klienci indywidualni (B2C)   532 568 603 666   738 858 945 1 035   1 090 1 137 1 178
- w tym klienci biznesowi (B2B)   94 111 135 169   200 227 250 271   287 298 304
                             
Stacjonarne usługi głosowe                            
PSTN   3 487 3 415 3 337 3 268   3 181 3 081 2 972 2 857   2 738 2 623 2 527
VoIP   633 644 651 664   678 728 771 827   875 918 953
Razem łącza główne – rynek detaliczny   4 120 4 059 3 988 3 932   3 859 3 809 3 744 3 684   3 613 3 541 3 480
- w tym klienci konwergentni (B2C)   380 408 418 429   449 530 577 630   678 718 755
- w tym klienci konwergentni (B2C) - PSTN   156 170 169 166   158 169 152 124   110 104 100
- w tym klienci konwergentni (B2C) - VoIP   224 238 250 263   291 362 425 506   568 614 655
                             
Dostępy szerokopasmowe                            
ADSL   1 669 1 613 1 562 1 503   1 451 1 407 1 367 1 324   1 278 1 238 1 200
VHBB (VDSL + światłowód)   366 409 436 492   544 588 633 681   724 767 807
w tym VDSL   339 370 379 404   427 443 457 467   476 481 484
w tym światłowód   27 39 57 88   117 145 176 214   248 286 324
CDMA   44 35 27 20   14 0 0 0   0 0 0
Stacjonarny dostęp bezprzewodowy   50 82 128 191   260 328 377 433   475 502 522
Rynek detaliczny – łącznie   2 130 2 139 2 153 2 206   2 269 2 323 2 377 2 438   2 477 2 506 2 530
- w tym klienci konwergentni (B2C)   532 568 603 666   738 858 945 1 035   1 090 1 137 1 178
                             
 Baza klientów usług TV                            
IPTV    200 213 214 234   254 277 301 333   359 386 410
DTH (telewizja satelitarna)   597 590 548 532   521 515 512 515   515 514 511
Liczba klientów usług TV   797 803 761 766   775 792 814 848   875 900 921
- w tym klienci konwergentni (B2C)   291 307 318 329   351 418 473 551   597 641 680
                             
Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM)                            
Post-paid                            
telefony komórkowe   6 369 6 491 6 640 6 851   7 009 7 112 7 200 7 270   7 310 7 358 7 416
internet mobilny   1 298 1 327 1 355 1 377   1 364 1 334 1 287 1 231   1 164 1 104 1 052
M2M   858 898 963 1 033   1 079 1 126 1 175 1 225   1 273 1 328 1 385
Post-paid razem   8 526 8 716 8 957 9 262   9 452 9 573 9 662 9 726   9 747 9 790 9 853
- w tym klienci konwergentni (B2C)   876 949 1 042 1 198   1 366 1 601 1 760 1 959   2 085 2 183 2 259
Pre-paid   7 689 7 898 7 309 6 537   5 820 4 983 4 696 4 698   4 621 4 694 4 761
Razem   16 215 16 614 16 266 15 799   15 272 14 555 14 358 14 424   14 368 14 484 14 614
                             
Liczba klientów usług hurtowych                            
WLR   780 730 693 652   614 587 564 531   507 487 467
BSA   234 222 213 202   195 183 175 167   165 156 151
LLU   125 120 116 110   105 100 96 91   87 83 80
                             
kwartalne ARPO w zł na miesiąc   2016   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                             
Usługi konwergentne dla klientów indywidualnych (B2C)   123,5 121,6 119,8 116,5   112,5 105,0 102,8 103,1   100,8 102,4 103,0
                             
Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu wąskopasmowego   39,2 38,7 38,4 38,0   37,5 36,9 37,1 37,1   36,9 36,9 36,9
                             
Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego   60,9 60,9 59,8 59,4   58,0 57,3 58,8 56,6   56,6 56,8 56,6
                             
Usługi wyłącznie komórkowe   23,0 22,2 22,1 21,9   21,8 23,5 23,5 23,0   21,9 21,7 21,7
Post-paid bez M2M   38,2 37,1 36,5 34,2   32,8 32,9 30,9 30,3   29,2 28,7 28,7
telefony komórkowe   40,5 39,6 39,3 36,6   35,1 35,5 33,1 32,5   31,1 30,5 30,5
internet mobilny   27,6 25,5 23,5 23,2   22,3 20,9 20,3 19,4   19,1 18,4 17,8
Pre-paid   9,6 9,1 9,2 9,4   9,3 11,3 13,0 12,6   11,9 12,3 12,6
                             
Usługi hurtowe komórkowe   5,3 5,3 5,3 5,9   6,0 6,7 7,3 7,7   7,2 7,6 7,6
                             
                             
dodatkowe wskaźniki operacyjne   2016   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                             
Przychody w milionach złotych (IAS 18)                            
Przychody z usług komórkowych   1 326 1 339 1 320 1 290   1 239 1 260 1 225 1 214   1 175 1 180 1 177
Przychody z usług szerokopasmowych, telewizji i transmisji głosu przez Internet    389 386 385 388   393 395 411 418   435 453 470
                             
Kwartalne ARPU w zł na miesiąc                            
Usługi komórkowe (usługi detaliczne i hurtowe)   28,8 28,0 27,9 28,3   28,1 30,1 30,5 30,3   28,7 28,8 28,6
Usługi szerokopasmowe, telewizja i transmisja głosu przez Internet    60,3 60,1 59,9 59,2   58,2 57,1 58,1 57,7   58,6 60,1 61,8
                             
                             
Statystyki rynkowe   2016   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                             
Rynek telefonii stacjonarnej                            
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1   41,4% 40,8% 40,3% 39,7%   39,1% 38,5% 38,0% 37,3%   36,7% 36,2% 35,6%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln)   7,9 7,8 7,8 7,7   7,6 7,5 7,4 7,3   7,2 7,1 7,0
Dostęp lokalny – rynek detaliczny 1,2   51,9% 51,7% 51,4% 51,2%   51,1% 50,9% 50,7% 50,5%   50,2% 49,9% 49,5%
                             
Rynek dostępu szerokopasmowego1                            
B2C penetracja (w % gospodarstw domowych)1   47,8% 48,2% 48,5% 49,3%   49,7% 50,2% 50,7% 51,7%   52,1% 52,5% 52,8%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.)1   7 665 7 763 7 861 8 062   8 181 8 290 8 404 8 620   8 745 8 831 8 913
                             
Ilościowy udział w rynku (w %)1   28,0% 27,8% 27,4% 27,4%   27,7% 28,0% 28,3% 28,3%   28,3% 28,4% 28,4%
                             
Rynek telefonii komórkowej                            
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych    146,1% 147,4% 144,6% 140,2%   133,7% 132,7% 133,8% 135,3%   135,3% 135,7% 136,9%
Ilościowy udział w rynku telefonii komórkowej   29,0% 29,4% 29,4% 29,4%   29,9% 28,7% 28,1% 27,9%   27,8% 27,9% 27,9%
                             
1 Szacunki Spółki
2 Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR)
                           
                             
pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej   2016   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                             
Liczba smartfonów (w tys.)   5 809 5 996 6 057 6 291   6 312 6 441 6 552 6 744   6 886 7 006 7 223
                             
AUPU (w minutach)                            
Post-paid   345,0 359,3 351,1 354,5   342,5 341,0 335,7 346,4   353,9 349,7 344,6
Pre-paid   105,3 104,4 104,7 113,7   121,7 133,2 151,9 156,5   162,0 166,3 164,1
Zagregowane   225,3 231,8 230,4 244,7   248,0 259,8 269,5 278,7   285,8 284,7 279,9
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %)                            
Post-paid   3,0 2,8 2,7 2,8   3,1 2,8 2,9 3,2   3,1 2,7 2,8
Pre-paid   15,7 15,2 16,9 18,1   21,3 25,0 17,5 10,9   14,6 11,3 10,4
                             
SAC post-paid (zł)   256,4 211,1 183,0 188,9   130,7 92,7 91,2 90,0   75,2 79,9 95,8
SRC post-paid (zł)   222,1 176,3 169,8 179,9   64,0 36,6 39,7 56,0   39,7 29,5 35,8
                             
Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
  2016   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
Orange Polska   16 497 16 099 15 786 15 537   15 481 15 131 14 818 14 587   14 372 13 730 13 492
50% pracowników  Networks   349 338 344 343   347 351 347 341   348 345 347
Razem   16 846 16 437 16 130 15 880   15 828 15 482 15 165 14 928   14 720 14 075 13 839

 

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: