Orange Polska - dobry kwartał dla światłowodu i telefonii komórkowej

Newsy
Opinie: 0
Orange Polska opublikował swoje wyniki za 3 kwartał.

Orange Polska opublikował swoje wyniki za 3 kwartał.

Przychody Orange Polska były w trzecim kwartale 2019 roku o 4,3 % wyższe niż rok wcześniej.

Na wynik wpłynęły głównie rosnące przychody z usług konwergentnych (wyższe o 19% rok do roku) oraz z usług IT i integratorskich. Na przychody Orange Polska pozytywnie wpłynęła także sprzedaż smartfonów oraz polepszający się trend w usługach mobilnych kupowanych poza pakietami: większa lojalność klientów oraz poprawiający się trend w przychodach na jednego klienta - ARPO.  

Wskaźnik EBITDAaL wzrósł o 22,4%. To efekt wzrostu przychodów firmy, przyspieszenia spadku kosztów pośrednich działalności (o 5 % rok do roku), a także zysku na sprzedaży nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej / św. Barbary w Warszawie.

Odliczając ten ostatni czynnik, EBITDAaL wzrosła o 7,1 % rok do roku w ujęciu kwartalnym oraz o 1,2 % rok do roku licząc łączny wynik za 9 miesięcy.   

Z Orange Światłowodu korzysta 473 tys. klientów - w trzecim kwartale przybyło ich prawie 40 tys. Sieć światłowodowa dociera do 141 miast.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 3 kw. o 24 tys., tj. 13% rok-do-roku. Na koniec września 61% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 55% rok wcześniej). Wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ofert konwergentnych wzrósł do 49% (wobec 44% na koniec września 2018 roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, zbliżyła się do 5,5 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług. Średni przychód na ofertę konwergentną (ARPO) wyniósł 103,4 zł i lekko wzrósł, zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym.

Rośnie liczba klientów korzystających z najszybszych opcji domowego internetu. Na koniec września 2019 stanowili już 38% wszystkich (rok temu było to 32%). Stało się tak głównie za sprawą dużego zainteresowania internetem światłowodowym. Liczba klientów tej usługi wzrosła o 46% rok do roku. W trzecim kwartale przybyło ich 39 tys. Nasycenie tymi usługami sięga 12%.

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 3 kw. o 88 tys., co jest najlepszym wynikiem kwartalnym od dwóch lat. W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto wyniosła 61 tys., co było odzwierciedleniem dobrych wolumenów sprzedaży oraz skutecznego ograniczenia wskaźnika rezygnacji z usług. W 3 kw. wskaźnik ten w usługach abonamentowych spadł do rekordowo niskiego poziomu 2,4%. Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych ofert głosowych zmniejszył się w ujęciu rocznym o 5%, co oznacza poprawę wobec spadku o 7% rok- do-roku w pierwszym półroczu 2019 roku.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto wyniosła 73 tys., przy czym zasadnicze trendy prawie nie uległy zmianie. Rośnie liczba klientów usług telefonii internetowej (VoIP), gdyż wchodzą one w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy jest stabilna i w dalszym ciągu odzwierciedla niekorzystne trendy strukturalne na rynku.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 421 mln zł (spadek o 10% rok-do-roku).

W zasięgu sieci światłowodowej na koniec września było 4 mln gospodarstw domowych (191 tys. objętych zasięgiem w 3 kw.).

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: