Super kwartał PLAY

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
PLAY podał swoje wyniki za drugi kwartał

PLAY podał swoje wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019 r.

W II kw. przychody operacyjne wzrosły o 4,2% rok do roku do 1,76 mld zł.

Skorygowana EBITDA osiągnęła najwyższy w historii kwartalny poziom 644 mln zł (+17,1% r./r.).

Aktywna baza abonentów wzrosła o ok. 250 tys. r./r. (+2,0%) przy poprawie wskaźnika rezygnacji (0,7%), udziale klientów kontraktowych na poziomie 66% i klientów ofert pakietowych na poziomie 42%, a także utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej (15 mln raportowanych klientów)

Prognozy na cały rok 2019 zostały podwyższone: skorygowana EBITDA ma być w przedziale 2,3-2,4 mld zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć między 770 mln zł, a 830 mln zł.

PLAY poinformował, że w I połowie roku sprzedał 0.8 mln sztuk smartfonów, co daje mu 20% w rynku sprzedaży tych urządzeń w Polsce.

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:

W rezultacie znakomitych wyników PLAY w pierwszej połowie tego roku podnosimy nasze całoroczne oczekiwania. Rozbudowa sieci przynosi owoce nie tylko w postaci redukcji kosztów roamingu krajowego, ale również poprzez oferowanie unikalnych doświadczeń klientów dzięki przyspieszonemu rozwojowi naszego zasięgu 5G Ready, a wkrótce również dzięki przejętej niedawno światłowodowej sieci dosyłowej 3S.

Najważniejsze dane operacyjne:

  • 15,0 mln raportowanych klientów i 12,7 mln aktywnych klientów (odpowiednio -0,2% i +2,0% r./r.);
  • Udział klientów kontraktowych wzrósł do 66,3% (+1,7pp r./r.) na koniec czerwca 2019 r., podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,7%;
  • Zagregowane ARPU wzrosło do poziomu 32,9 zł (+1,4% r./r.) w drugim kwartale oraz do 32,3 zł (+0,7% r./r.) w pierwszej połowie 2019 r., przy utrzymaniu wskaźnika kart SIM w ofertach pakietowych na poziomie 42%;
  • 17,6 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.; Średnio użytkownik korzysta z niego 75 minut dziennie
  • Zasięg 4G LTE osiągnął 98,1% populacji kraju (+3,7 pp r./r.), przy 23% stacji bazowych zmodernizowanych do 5G Ready do końca czerwca, zapewniając zasięg dla 13,4% populacji kraju;

Najważniejsze dane finansowe:

  • W drugim kwartale przychody operacyjne osiągnęły 1 759 mln zł (+4,2% r./r.), co wynikało ze wzrostu przychodów z użytkowania o 6,1% i sprzedaży towarów o 2,8%. Półroczne przychody wyniosły 3 445 mln zł (+3,6% r./r.).
  • Skorygowana EBITDA osiągnęła najwyższy w historii kwartalny poziom 644 mln zł (+17,1% r./r.), co wynika głównie z poprawy marży na usługach o 88 mln zł oraz ze wzrostu marży na sprzedaży towarów o 9 mln zł. Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła 1 221 mln zł (+14,2% r./r.).
  • Zysk netto w drugim kwartale wzrósł do 254 mln zł (+27,1% r./r.) i do 467 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach roku (+32,6% r./r.), odzwierciedlając poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji.
  • W drugim kwartale 2019 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 197 mln zł (+55,9% r./r.) wobec 435 mln zł w całym pierwszym półroczu (+41,3% r./r.), głównie w efekcie rozbudowy stacji bazowych i sieci szkieletowej Play, a także kapitalizacją urządzeń abonenckich do mobilnych usług szerokopasmowych oraz usługi Play Now TV Box.

 

Dane finansowe i operacyjne

(w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

 

Trzy miesiące

zakończone

30 czerwca

Zmiana

Sześć miesięcy

zakończonych

30 czerwca

Zmiana

 

2018

2019

 

2018

2019

 

Przychody operacyjne

1 688

1 759

4,2%

3 325

3 445

3,6%

EBITDA

563

640

13,6%

1 074

1 214

13,0%

Skorygowana EBITDA

550

644

17,1%

1 069

1 221

14,2%

Zysk netto

200

254

27,1%

353

467

32,6%

Gotówkowe nakłady inwestycyjne

(126)

(197)

55,9%

(308)

(435)

41,3%

Wolne przepływy pieniężne

dla właścicieli kapitału własnego

305

170

(44,4%)

422

350

(17,1%)

Całkowita liczba

klientów raportowanych (w tys.)

15,035

15,006

(0,2%)

15,035

15,006

(0,2%)

Liczba raportowanych

klientów kontraktowych (w tys.)

9,711

9,942

2,4%

9,711

9,942

2,4%

Aktywni klienci ogółem (w tys.)

12,467

12,717

2,0%

12,467

12,717

2,0%

Aktywni klienci kontraktowi (w tys.)

8,838

9,102

3,0%

8,838

9,102

3,0%

Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.)

121

24

(79,8%)

280

76

(73,1%)

Odpływ kontraktów (%)

0,8%

0,7%

(0,08) pp

0,8%

0,7%

(0,04) pp

ARPU kontraktowe (PLN)

37.7

37.8

0,3%

37.6

37.4

(0,3%)

Wykorzystanie danych

na klienta kontraktowego (MB)

6,098

7,661

25,6%

6,110

7,507

22,9%

Stacje bazowe

wybudowane w okresie (netto)

196

258

31,6%

330

379

14,8%

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: