Wyniki T‑Mobile Polska w roku 2019

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Wyniki T‑Mobile Polska w roku 2019

Deutsche Telekom podało wyniki swojego polskiego oddziału za IV kw. 2019 r.

Dane operacyjne T-Mobile Polska w IV kw. 2019 r. (tabela nie jest widoczna w całości w wersji mobilnej serwisu)

    Note   Q4 2018   Q1 2019   Q2 2019   Q3 2019   Q4 2019   Change %   FY 2018   FY 2019   Change %
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)        
Fixed network Access Lines ('000) 18 18 19 19 18 0,0 18 18 0,0
- IP Accesslines ('000) 1 0 0 3 4 n.a. 1 4 n.a.
Broadband Customers Retail ('000) 18 11 10 11 18 0,0 18 18 0,0
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)        
Service revenue (€) 233 222 231 235 241 3,4 910 930 2,2
CUSTOMERS ('000) 10 787 10 823 10 869 10 908 10 954 1,5 10 787 10 954 1,5
- contract ('000) 7 243 7 298 7 374 7 434 7 504 3,6 7 243 7 504 3,6
- prepaid ('000) 3 544 3 525 3 495 3 474 3 450 (2,7) 3 544 3 450 (2,7)
NET ADDS ('000) 94 36 47 38 46 (51,1) 333 167 (49,8)
- contract ('000) 90 55 76 60 70 (22,2) 322 261 (18,9)
- prepaid ('000) 3 (20) (29) (21) (24) n.a. 12 (94) n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 (0,1p) 1,4 1,3 (0,1p)
- contract (%) 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 (0,2p) 0,9 0,8 (0,1p)
ARPU (€) 7 7 7 7 7 0,0 7 7 0,0
- contract (€) 10 9 9 9 9 (10,0) 10 9 (10,0)
- prepaid (€) 3 3 3 3 3 0,0 3 3 0,0

Dane finansowe T-Mobile Polska w IV kw. 2019 r. (mln euro) (tabela nie jest widoczna w całości w wersji mobilnej serwisu)

Note Q4 2018 millions of € Q1 2019 millions of € Q2 2019 millions of € Q3 2019 millions of € Q4 2019 millions of € Change % FY 2018 millions of € FY 2019 millions of € Change %
TOTAL REVENUE   390 348 366 373 399 2,3 1 526 1 486 (2,6)
PRODUCT VIEW   390 348 366 373 399 2,3 1 526 1 486 (2,6)
- Fixed network 2 38 30 31 32 43 13,2 120 135 12,5
- Mobile communications 2 353 318 335 342 356 0,8 1 406 1 351 (3,9)
SEGMENT VIEW   390 348 366 373 399 2,3 1 526 1 486 (2,6)
- of which Consumer   212 202 210 209 215 1,4 841 836 (0,6)
- of which Business   145 123 130 131 150 3,4 520 534 2,7
EBITDA 1 96 110 118 116 110 14,6 390 454 16,4
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) % 24,6 31,6 32,2 31,1 27,6 3,0p 25,6 30,6 5,0p
EBITDA AL   94 92 100 98 93 (1,1) 382 383 0,3
EBITDA AL MARGIN (EBITDA AL / TOTAL REVENUE) % 24,1 26,4 27,3 26,3 23,3 (0,8p) 25,0 25,8 0,8p
CASH CAPEX (AS REPORTED)   60 65 42 49 64 6,7 219 220 0,5

 

Dane z komunikatu prasowego polskiego oddziału:

W roku 2019 T‑Mobile Polska zanotował:

  • Wzrost EBITDA AL o 15 mln PLN (ok. 1% w porównaniu do 2018 r.), pomimo przeciwności na początku roku
  • Wzrost przychodów z usług o 3%
  • Przychody 6,4 mld zł (-1,8% rok do roku)
  • 10,954 mln klientów – wzrost liczby klientów kontraktowych o 261 tys. w porównaniu do 2018 r.
  • Średni miesięczny poziom rezygnacji wynoszący w segmencie kontraktowym (0,7% począwszy od drugiego kwartału 2019 roku)

Po 5 latach spadków EBITDA T‑Mobile Polska zaraportował pierwszy wzrost EBITDA od 2015 r. W rezultacie wskaźnik EBITDA AL za 2019 r. wzrósł o 15 milionów PLN (0,9%) w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 1,645 miliardów PLN. Na przychody TMPL znaczny negatywny wpływ miały skutki pożaru centrum danych, które miało miejsce na początku roku, a także zmiana strategii biznesowej polegająca na zmniejszeniu aktywności w niskomarżowym i nie budującym wartości dodanej segmencie hurtowej sprzedaży urządzeń. Ten negatywny wpływ został w dużej mierze skompensowany wzrostem przychodów z usług mobilnych o 3% (r/r) oraz w obszarze ICT.

  

Baza klientów osiągnęła poziom 10,954 miliona na koniec czwartego kwartału, zwiększając się o 261 tysięcy nowych klientów kontraktowych, co stanowi 3,6% w porównaniu do końca 2018 r. 

  

W roku 2019 T‑Mobile Polska odnotował wzrost inwestycji o niemal 2%, głównie w wewnętrzne systemy informatyczne wymagane przez przeprowadzaną właśnie transformację agile.

Decyzja o zmianie naszego podejścia do sprzedaży hurtowej terminali połączona ze istotną przeszkodą w postaci utraconych przychodów w wyniku pożaru centrum danych Annopol wpłynęła na nasze wyniki w pierwszej połowie roku. Rosnące przychody z usług moblinych w połączeniu z szybkim wzrostem segmentu ICT i poprawą dyscypliny kosztowej pozwoliły nam ustabilizować przychody i osiągnąć wyraźną poprawę wyników z końcem roku – powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych

Do końca roku z aplikacji „Mój T‑Mobile” skorzystało 41% klientów operatora. Jej zwiększona popularność ma również związek z cotygodniowymi bonusami w ramach akcji „Happy Fridays”, dzięki której klienci mogą w każdy piątek aktywować w aplikacji nowe prezenty od operatora – w ciągu 10 tygodni ponad 2 miliony klientów skorzystało z tej możliwości.

Oferty MagentaBIZNES cieszyły się rosnącym zainteresowaniem klientów. Z tych planów taryfowych korzysta ponad połowa klientów biznesowych T‑Mobile, a poziom odejść jest najniższy od 10 lat. ARPU klientów MagentaBIZNES również rosło przez cały rok w wyniku zwiększającej się popularności usług dodanych.

W okresie 2017-2019 ilość danych przesyłanych przez użytkowników T‑Mobile wzrosła o blisko 200%. W drugiej połowie roku zrealizowana została modernizacja sieci 2G/3G/4G w Warszawie. W ramach projektu wymieniona została infrastruktura aktywna stacji bazowych. Wszystkie zmodernizowane stacje obsługują obecnie agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości, technologię QAM256 oraz MIMO 4x4 dla częstotliwości 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Pozwoliło to na zwiększenie realnych prędkości przesyłania danych, a ich nominalne wartości wrosły do blisko 600 Mbps w przypadku stacji z agregacją 3 pasm częstotliwości i 700 Mbps w przypadku agregacji 4 pasm.

W 2020 roku T‑Mobile planuje realizację modernizacji sieci w kolejnych dużych miastach Polski. Na koniec 2019 roku klienci T‑Mobile mogli korzystać z zasięgu dostarczanego przez 11350 stacji bazowych. 8850 z nich oferowało agregację przynajmniej dwóch pasm częstotliwości docierając z zasięgiem do ponad 78% populacji kraju.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: