Cyfrowy Polsat wyemituje pierwsze w Polsce ekologiczne obligacje

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Cyfrowy Polsat wyemituje pierwsze w Polsce ekologiczne obligacje

Cyfrowy Polsat wyemituje pierwsze w Polsce zielone obligacje korporacyjne w złotówkach, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych.

 

Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rynku. Uzyskaliśmy świetną marżę, najniższą w historii naszych dotychczasowych emisji i obiektywnie bardzo dobrą w odniesieniu do obecnych warunków rynkowych –  mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowy Polsacie S.A. i Polkomtelu.

 

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:

  • Zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2 i 3G nowoczesną technologią  4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych.
  • Modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii.
  • Inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.

Informacje dotyczące emisji:

  • Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł.
  • Planowany dzień emisji obligacji to 14 lutego 2020 r.
  • Obligacje będą podlegały wykupowi po 7 latach, a planowanym dniem wykupu jest 12 lutego 2027 r.
  • Obligacje mogą być wykupione wcześniej.
  • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 165 bps. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

 

Rolę współoferujących obligacje pełnili: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A. oraz Erste Group Bank AG. Emisję zorganizowało konsorcjum w składzie: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A., Erste Group Bank AG, Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Doradcą prawnym była kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

 

Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: