Zmiany w radzie nadzorczej TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 2

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. informuje o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących TP S.A.. W dniu 16 lipca 2001 decyzją Ministra Skarbu Państwa ze składu rady Nadzorczej zostali odwołani następujący Członkowie : Pan Mirosław Jakubowski, Pan Artur Magiera , Pan Henryk Orczykowski, Pan Jacek Rachel oraz Pan Tadeusz Włudyka. W tym samym dniu, na podstawie §19 ust.1 pkt.b) Statutu TP S.A., Minister Skarbu Państwa powołał w skład Rady Nadzorczej TP S.A. następujące osoby: Pan Jacek Bajorek, Pani Bożena Dyjak, Pan Andrzej Młynarczyk, Pan Marek Siwiec oraz Pan Bogdan Sojkin.

 

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej:

1) Pan Marek Siwiec ma 37 lat. W okresie 1983 -1988 ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych z tytułem magistra historii. W latach 1995-1998 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Mediów w Regionalnym Ośrodku Informacyjnym Radom- MediaS.A. natomiast w okresie 1994 - 1993 był posłem na Sejm RP a w latach 1998-1993 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Historii Najnowszej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od Października 1999 pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od roku 1997 do 1999 był Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Łączności. W okresie pracy zawodowej piastował różne funkcje w organach opiniodawczych i nadzorczych m.in. w Radzie Poczty Polskiej, Radzie Nadzorczej Fabryki Broni Łucznik-Radom a od roku 2001 jako Przedstawiciel Ministra SWiA w Radzie Telekomunikacji. Pan Marek Siwiec ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz posiada certyfikat NATO dopuszczajacy do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą do poziomu NATO SECRET. Działalność Pana Marka Siwca nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A..

2) Pani Bożena Dyjak, lat 47, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej (1972-1977) Wydział Inżynierii Środowiska. W latach 1997-1998 ukończyła podyplomowe studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. W okresie 1990 -1996 Pani Bożena Dyjak odbyła szereg kursów specjalistycznych dotyczących ogólnych zasad księgowości, ekonomicznych aspektów kierowania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz ukończyła studium doradcy podatkowego. W roku 1993 zdała egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Od 1 Października 1996 pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku naczelnika Wydziału Nadzoru w Departamencie Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. Działalność Pani Bożeny Dyjak nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

3) Pan Andrzej Młynarczyk, lat 47, w roku 1977 ukończył Akademię Ekonomiczną im. Adamieckiego z tytułem magistra ekonomii. Od roku 1992 do chwili obecnej pracuje w Kancelarii Porad Finansowo Ksiegowych na stanowisku Biegłego Rewidenta. W latach 1978 - 1992 zajmował kolejno stanowiska Inspektora (Przedsiębiorstwo PaństwoweTransbur w Mysłowicach), Głównego Księgowego, Członka Zarządu (Spółdzielnia Inwalidów w Katowicach), Biegłego Rewidenta (RIR-REVISION w Katowicach). Pan Andrzej Młynarczyk brał udział w prywatyzacji sektorowej branży piwowarskiej. Ponadto kierował badaniami dużych firm w tym Mostostal Zabrze Holding S.A.; Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Kopex S.A., Katowice; Energoaparatura S.A., Katowice. Kierował opracowaniem memorandum prywatyzacyjnego GZE S.A. w Gliwicach oraz przygotowaniem prospektu emisyjnego Mostostal Zabrze Holding S.A., Zabrze; Energoaparatura S.A., Katowice, Hoga PL S.A., Katowice oraz Grupa Kapitałowa InvestS.A., Bielsko-Biała. Działalność Pana Andrzeja Młynarczyka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A..

4) Pan Jacek Bajorek, lat 35, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986-1991). W latach 1991-1993 odbył aplikację sądową zakończną egzaminem sędziowskim w Krakowie po czym został wpisany (1994) na listę arbitrów z ustawy o zamówieniach publicznych. W roku 1996 zdał egzamin radcowski zakończony wpisem na listę radców prawnych.. W okresie 1991 -1997 był st. Inspektorem ds. kontaktów z gminami i instruktażu w Biurze Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego gdzie pełnił obowiązki Dyrektora Biura Sejmiku. Pan Jacek Bajorek jest arbitrem z ustawy o zamówieniach publicznych prowadząc ponad 300 postępowań jako przewodniczący składów orzekających. Od roku 1994 do chwili obecnej jest konsultantem Banku Światowego w projekcie dotyczącym likwidacji skutków powodzi oraz radcą prawnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a od roku 1999 prowadzi własną kancelarię. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się, m.innymi, oceną emisji obligacji komunalnych w Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, opracowaniem systemu ochrony danych osobowych w systemach informacji przestrzennej. Ponadto był doradcą prawnym w firmach Johnson and Johnson Poland
w zakresie zamówień publicznych oraz w firmie Burson Marsteller Sp. z o.o. w Warszawie a także doradcą prawnym Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem programu finansowanego ze środków USAID. Pan Jacek Bajorek był doradcą prawnym Prezydenta Miasta Krakowa oraz wykładowcą Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.
Działalność Pana Jacka Bajorka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Telekomunikacji Polskiej S.A.

5) Pan Bogdan Sojkin, lat 50, ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji (1969-1974) w Wyższej Szkole Ekonomiczenej w Poznaniu gdzie obecnie jest Profesorem Nadzwyczajnym. W latach 1974 -1978 pracował w Ośrodku Przetwarzania Danych oraz w Zakładzie Systemów Informatycznych Akademii Ekonomicznej natomiast w latach 1978 - 1999 był zatrudniony w Instytucie Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług , Zakład Ekonomiki Obrotu Rolnego. Od roku 1992 do 1999 pracował w Katedrze Handlu i Marketingu a w listopadzie 1999 został kierownikiem Katedry Marketingu Produktu. Pan Bogdan Sojkin odbył następujące staże zagraniczne; Uniwersytet w Bradford, Wielka Brytania (1989), Ohio State University, USA, Program USAID (1991), Nottingham Polytechnic, Business School (1992) oraz w Saint Josephs University, Filadelfia, Program USAID (1993). W latach 1998 - 2001 Pan Bogdan Sojkin był członkiem Rady Nadzorczej DZPC Śnieżka, Świebodzice. Działalność Pana B. Sojkina nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Telekomunikacji Polskiej S.A.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: