1 mln zł kary dla TP za limity danych w BSA

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 4

Prezes UKE Anna Streżyńska nałożyła 1 mln zł kary na Telekomunikację Polską za naruszenia decyzji wprowadzającej ofertę Bitstream Access (oferta BSA), polegające na utrzymywaniu w wiążących ją umowach międzyoperatorskich zapisów dotyczących opłat za "nadmiarowy" transfer danych (tzw. limity transferu danych).

Prezes UKE zgodnie z zasadą niedyskryminacji zdecydował, że TP będzie zobowiązana do realizacji tej usługi w sposób i na warunkach nie gorszych, niż zapewnia własnym abonentom usług szerokopasmowych realizowanych przy wykorzystaniu technologii ADSL. Tym samym, wykluczone zostały możliwości stosowania przez TP limitów transferów danych lub podobnych ograniczeń odnoszących się do wielkości realizowanego w ramach usługi ruchu.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje jednak, iż do chwili wydania niniejszej decyzji tylko jeden Operator Korzystający, otrzymał umownie uregulowaną możliwość korzystania z BSA bez limitów transferu i bez opłat za dodatkową transmisję danych ponad określony limit.

Przy ustalaniu wysokości nakładanej kary Prezes UKE wziął pod uwagę wyjaśnienia TP, z których wynika, iż Spółka zrezygnowała z pobierania niezgodnych z Decyzją dodatkowych opłat za "nadmiarowy" transfer w sieci ATM od Operatorów Korzystających, pomimo braku podpisania w tej kwestii odpowiednich aneksów do już zawartych umów. Prezes UKE wziął pod uwagę także okoliczność prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umów o dostępie telekomunikacyjnym, które nie zawierają wspomnianych ograniczeń niezgodnych z decyzją i ofertą BSA.

Wyjaśnienia TP dotyczące likwidacji kwestionowanych opłat, przyjęte przez Prezesa UKE, nie zmieniają jednakże podstawowego faktu, że aktualnie obowiązujące umowy, w sprawie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, nie są dostosowane do obowiązującej decyzji Prezesa UKE i zawierają sprzeczne z nią postanowienia.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: