26 GHz w Polsce najwcześniej za 2 lata

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
26 GHz w Polsce najwcześniej za 2 lata

UKE w 2020 r. przeprowadziło konsultacje co do sposobu wykorzystania pasma 26 GHz na potrzeby sieci 5G. Analiza przedstawionych wówczas stanowisk wykazała przede wszystkim duże ograniczenia w dostępności wymaganych systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia zasady konkurencyjności. Uwzględniając przedmiotowe ograniczenia, zdecydowana większość przedstawicieli rynku oraz zainteresowanych podmiotów zaproponowała rozpoczęcie procesu rozdysponowania pasma 26 GHz po 2023 roku.

Dlatego 18 stycznia 2024 r. szef UKE mając na względzie prace związane z przyszłym wykorzystaniem pasm: 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz 42 GHz (40,5-43,5 GHz) na potrzeby sieci 5G, zwrócił się ponownie z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm.

Zainteresowane podmioty mogły składać stanowiska do 16 lutego 2024 r.

W wyniku konsultacji do UKE wpłynęło 9 stanowisk:

  • P4 sp. z o.o.
  • T-Mobile Polska S.A.
  • Orange Polska S.A.
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  • Konfederacja Lewiatan
  • Politechnika Wrocławska (jako członek konsorcjum PL-5G)
  • Starlink Internet Services Limited (SpaceX)
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka
  • Netia S.A.

Zebrane w toku konsultacji odpowiedzi na pytania i uwagi posłużą UKE w kontynuacji prac nad koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce.

Według UKE, operatorzy są zgodni: jest nadal zbyt wcześnie na rozdzielanie tego pasma, bo wciąż występują duże ograniczenia w dostępności sprzętu dla komercyjnego uruchomienia usług.

Zakres częstotliwości 24,25-27,5 GHz to jedno z pierwszych pasm milimetrowych (mmWave) dedykowanych do obsługi bezprzewodowych usług szerokopasmowych 5G. Jego cechą jest to, że umożliwia ono świadczenie niezwykle szybkich usług szerokopasmowych o dużej przepustowości. Specyficzne właściwości propagacyjne milimetrowych fal radiowych sprawiają jednak, że urządzenia działające w tym paśmie muszą znajdować się w bliskiej odległości od stacji bazowej (bezpośrednia widoczność), wymaga to zatem budowania gęstej sieci nadajników.

W stanowiskach skupiono się na odpowiedziach na pytania dotyczące pasma 26 GHz wskazując, że dyskusja na temat pasma 42 GHz jest na tym etapie przedwczesna.

Operatorzy jednoznacznie wskazują, że termin rozdysponowania pasma 26 GHz  nie powinien być wcześniejszy niż rok 2026 – argument jest podobny jak w roku 2023: brak dostępności urządzeń końcowych.

Z konsultacji wynika, że cały dostępny zasób powinien być rozdysponowany bez łączenia dystrybucji z innymi pasmami. Wśród stanowisk nie na jednoznacznej zgody co do sposobu w jakim operatorzy powinni ubiegać się o zasób (model w oparciu o rezerwacje częstotliwości czy też przydział zasobów na podstawie pozwoleń radiowych). Operatorzy wskazali również minimalną szerokość bloku, która powinna przypadać na jednego operatora tj. nie mniej niż 400 MHz. Ponieważ w tej chwili agregacja częstotliwości nie jest możliwa, zasób powinien być przydzielony w sposób ciągły (per operator). Przeznaczenie części zasobu dla operatorów lokalnych, wymaga natomiast – zdaniem konsultujących – obserwowania rynku w szczególności uwzględnienia doświadczeń z udostępnionego przez Prezesa UKE zakresu 3800-4200 GHz na potrzeby operatorów lokalnych .

Uwagi przedstawione w ramach konsultacji poruszały również inne kwestie takie jak m.in.: jak najszybsze rozdysponowanie pasma 700 MHz.

Aktualnie tylko jedna trzecia krajów UE przydzieliła pasmo 26 GHz, wydając decyzje rezerwacyjne. W skali globalnej tylko 29 operatorów w 19 krajach faktycznie rozpoczęło wykorzystanie częstotliwości w pasmach milimetrowych tj. 26 GHz, 28 GHz, 38 GHz, 48 GHz.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: