30 mln kary dla TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 9
Opinie: 9

21 marca 2007 r. prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską karę pieniężną w wysokości 30.000.000 zł za niewykonywanie "Oferty ramowej TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci" (RIO).

Oferta została wprowadzona decyzjami Prezesa UKE z dnia 4 lipca 2006 r. i 24 sierpnia 2006 r., w zakresie dotyczącym usług międzysieciowych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej. Stwierdzone naruszenia polegają na m.in.:

 • przedłużaniu negocjacji z operatorami,

 • proponowaniu w toku negocjacji rozwiązań niezgodnych z ofertą RIO i wprowadzaniu ich do treści umów międzyoperatorskich,

 • opóźnianiu zawierania bądź aneksowania umów międzyoperatorskich.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że TP S.A. dopiero w połowie listopada 2006 r. przedstawiła operatorom swoją propozycję w zakresie rozliczeń na zasadzie zryczałtowanej. Propozycja ta znacząco odbiegała od zapisów oferty RIO. Niezgodności polegały m. in. na:

 • odmiennym sposobie wyliczenia opłat za ruch międzysieciowy rozliczany w oparciu o płaską stawkę interkonektową,

 • wyłączeniu opłaty bazowej za ruch rozliczany ryczałtowo poza Obszar Tranzytowy (OTr),

 • niezgodnym z ofertą RIO rozróżnieniu na LPSS 3 i LPSS 2 zmieniającym model rozliczeń w oparciu o stawkę zryczałtowaną,

 • wyłączeniu z rozliczeń niektórych rodzajów połączeń, w tym ruchu kończonego w sieci TP,

 • niezgodnym z ofertą RIO określeniu terminów zawierania i aneksowania umów międzyoperatorskich.

Szereg istotnych zjawisk zachodzących na rynku telekomunikacyjnym spowodował zasadnicze zmiany istniejących warunków konkurencji związanych z modyfikacjami polityki detalicznej wprowadzanych przez wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w planach taryfowych, w których abonenci rozliczani są za wykonywane połączenia w oparciu o stałą opłatę ryczałtową. Spowodowało to konieczność uwzględnienia tych uwarunkowań przez Prezesa UKE przy konstrukcji zasad regulujących rynek hurtowy. Wprowadzenie tych rozwiązań w ofercie RIO miało na celu zapewnienie zasady skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym poprzez umożliwienie również operatorom alternatywnym przygotowania ryczałtowych ofert detalicznych, konkurencyjnych w stosunku do proponowanych przez TP S.A. Należy więc podkreślić, że stwierdzone naruszenia, za które Prezes UKE nałożył przewidzianą w Prawie telekomunikacyjnym karę, w sposób zasadniczy utrudniają realizację nadrzędnego celu regulacyjnego, polegającego na zapewnieniu konsumentom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotowa kara ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka każdorazowo będzie wypełniała ciążące na niej obowiązki, wynikające bezpośrednio z Prawa telekomunikacyjnego lub odpowiednich decyzji regulacyjnych. Nałożona kara ma jednocześnie zapobiec takim działaniom TP S.A., jako podmiotu o znaczącej pozycji rynkowej, które mogłyby doprowadzić do hamowania realizacji przez Prezesa UKE ustawowych zadań regulacyjnych bądź zniekształcania lub ograniczania konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Nałożona kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
Od decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary TP S.A. przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

Opinie:

Opinie archiwalne (9):

Komentuj

Komentarze / 9

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MacGod pisze: 2007-03-21 15:49
  To teraz minister Ziob. powinien działać (oczywiście w świetle fleszy i kamer) w celu natychmiastowego zapłacenia kary...
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2007-03-21 16:00
  Taa to już zaczyna przypominać zalew newsów o roamingach Idei :D Mnóstwo kar i nie wiem czy choć jedna zapłacona...
  0
 • Users Avatars Mini
  szulak pisze: 2007-03-21 19:18
  znowu klienci tpsa zloza sie na niezla sumke do budzetu panstwa (jesli tpsa zaplaci)
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2007-03-21 22:46
  Bardzo dobrze niech Strzezyńska ładuje kar tyle ile wlezie to co TPSA robi to się w głowie nie miesci ja na głupie przeniesienie tel z nr TPSA do Ery czekam juz 1,5 miesiąca i najgorsze jest to że jak dzwonię do tych ludzi to rażą swoją niekompetencją - każdy mówi co innego w tej samej sprawie. do - *szulak* masz rację klienci TPSA alre ja już nim (mam nadzieję jak najszybciej) nie będę. Ten kto ma możliwość niech od nich bedzie jak najdalej. A co Min.Ziobro facet robi dobrą robotę - pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  medyk pisze: 2007-03-22 00:17
  Nie na na temat...Szlag mnie trafia z Orange...Walcze dwa tygodnie z nimi- mam teoretycznie aktywna usluge ktos dzwonil. Nikt nic nie wie, dno totalne. Nie wspominajac o tym ze wprowadzili ja 2 lata po konkurencji. Stanowczo odradzam tego operatora- brak profesjonalizmu...
  0
 • Users Avatars Mini
  Cheeba pisze: 2007-03-22 01:36
  heheheh dobrze dobrze niech ich laduja!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  teleunifikator pisze: 2007-03-22 01:56
  strazynska brawo! jechac ze zlodziejska tepsa, cisnac ich. Wreszcie baba z jajami. Dzieki niej mam net 2x szybciej i 2x taniej niz w neoSRAdzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2007-03-22 09:58
  Teleunifiktor: poczekaj aż zapcha się twój punkt styku z siecią TEPSA to przestaniesz się tak cieszyć :D:P
  0
 • Users Avatars Mini
  j pisze: 2007-03-22 17:28
  ...populizmu część dalsza, ale może ja jestem tylko głupim Wykształciuchem
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: