5G jest bezpieczne - tak twierdzi Francja

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Agencja ANSES daje zielone światło dla 5G we Francji

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa Higieny Pracy (ANSES) opublikowała raport, w którym stwierdza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do wdrożenia technologii 5G w paśmie częstotliwości 3,5 GHz. 

W październiku 2020 roku rząd Francji umożliwił czterem operatorom uruchomienie usług komórkowych standardu 5G w paśmie 3,5 GHz. Wcześniej wdrożenie nowej technologii odbywało się w zakresie 700 MHz – 2,1 GHz, a więc w tych pasmach częstotliwości, które były typowo wykorzystywane w standardach 2G, 3G i 4G. Mimo badań na działających już antenach 5G ANSES doszła do wniosku, że zebrane do tej pory dane mogą być niereprezentatywne. Dlatego naukowcy agencji przeprowadzili dodatkowe badania w celu ustalenia, czy ekspozycja na nową technologię może nas narazić na różnego rodzaju skutki biologiczne. Specjaliści z ANSES przedłożyli raport, w którym stwierdzają, iż nie ma dowodów naukowych uzasadniających twierdzenia, że nowa technologia zagraża ludziom i środowisku naturalnemu. Do podobnych konkluzji doszła inna francuska agencja – Krajowa Agencja ds. Częstotliwości (ANFR).

Francuski rząd planuje również uruchomienie standardu 5G w paśmie 26 GHz. Jednak przed przekazaniem operatorom tej częstotliwości przeprowadzone zostały restrykcyjne badania w rozszerzonym paśmie częstotliwości – od 18 GHz do 100 GHz. Miało to na celu rozwianie wątpliwości czy również w tym zakresie istnieją jakiekolwiek powody do obaw. ANSES stwierdziła, iż głębokość wnikania fal w tym zakresie częstotliwości jest podobna. Badano głównie wpływ PEM na skórę, oczy, błony śluzowe, ośrodkowy układ nerwowy i komórki z różnych tkanek ludzkich lub zwierzęcych (skóry, neuronów, rogówki itp.). ANSES starała się ocenić prawdopodobną ekspozycję w paśmie 26 GHz. Francuscy naukowcy stwierdzili, że ta częstotliwość różni się od innych pasm znacznie mniejszą głębokością wnikania fal w ciało, rzędu milimetra. Co w konsekwencji implikuje niskie poziomy ekspozycji na pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny 5G. Jednak agencja nie poprzestaje na tym i stwierdza, iż potrzebne są dalsze badania w celu definitywnego rozstrzygnięcia czy działanie 5G w paśmie 26 GHz może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: