"6-te Urodziny" w sieci Era - regulamin

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 66

Regulamin promocji "6-te Urodziny" w sieci Era

Kod promocji 048/02

I. Opis oferty

 1. W okresie od 09.09.2002 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 23.09.2002 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

PROMOCYJNE ZESTAWY

Numer zestawu promocyjnego Model aparatu telefonicznego Cena dla taryf Moja 25-240 Ekstra oraz Biznes * Cena dla taryf Moja, Moja10 Ekstra * Dodatkowy prezent (do wyczerpania zapasów)
1 Nokia 3410 0,06 0,06  
2 Ericsson T65 0,06 199  
3 Mitsubishi Trium Eclipse XL 0,06 249  
4 Siemens C45 0,45 0,45 nadmuchiwany materac
5 Siemens MT50 1 1 nadmuchiwany materac
6 Nokia 3310 1 49 zestaw słuchawkowy
7 Nokia 3330 1 49  
8 Alcatel OT501 1 1  
9 Alcatel OT311 1 1  
10 Motorola v3670 1 49  
11 Samsung R200/210s 1 49  
12 Siemens M35i 4 4  
13 Ericsson R320s 5 5  
14 Alcatel OT511 19 19  
15 Motorola v50/v50l 19 49  
16 Ericsson R310s 19 19  
17 Philips Azalis 288 25 25 suszarka do włosów marki PHILIPS
18 Sony CMD J-5 29 29  
19 Nokia 5510 49 149  
20 Alcatel OT512 49 69  
21 Motorola T250 49 49  
22 Nokia 3510 66 249  
23 Siemens ME45 66 399  
24 Motorola v66 66 679  
25 Sagem MY3036 69 69  
26 Philips Xenium 99 99  
27 Motorola T192 99 99  
28 Ericsson T39 e 249 249  
29 Samsung N620 319 319  
30 Siemens S45 449 449  
31 Samsung A300 449 449  
32 Siemens SL42 499 499  
33 Nokia 8210 499 499  
34 Motorola Ti260 559 559  
35 Nokia 6310 679 679  
36 Nokia 6510 679 679  
37 Nokia 8310 699 699  
38 Sony CMD Z-5 699 699  
39 Sony Ericsson T68/T68i 999 1399  
40 Samsung T100 999 999  
41 Sony Ericsson T68/T68i+kamera MCA-20 1399 1599  
42 Nokia 7650 1699 1999 Aparat dostępny od 12.09.2002 w angielskiej wersji językowej

* Do każdego zestawu doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11 pln netto dla taryf Moja 10 Ekstra - Moja 240 Ekstra oraz Biznes i 50 pln netto dla taryfy Moja. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. Cena zestawu podana jest w PLN.

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11 pln netto dla taryf Moja 10 Ekstra -Moja 240 Ekstra oraz taryf Biznes 10 - Biznes 220 oraz 50 pln netto dla taryfy Moja. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

TARYFY

W promocji dostępne są taryfy:

 • taryfy Ekstra: Moja 10 Ekstra, Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra,

 • taryfy z Cennika Usług: Moja oraz Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220,

    taryfa
Moja 10 Ekstra
 taryfa
Moja 25 Ekstra
 taryfa
Moja 45 Ekstra
 taryfa
Moja 100 Ekstra
taryfa
Moja 240
Ekstra
Abonament miesięczny 29,90 39,90 59,90 99,90 199,90
Liczba bezpłatnych minut w pakiecie (wliczone w abonament) 10 25 45 100 240
Liczba bezpłatnych krótkich wiadomości tekstowych SMS w pakiecie (wliczone w abonament) 25 25 25 25 25
Połączenia krajowe do wszystkich operatorów 8.00-18.00 (poniedziałek- piątek)

18.00-8.00 (poniedziałek- piątek oraz cała sobota, niedziela i święta państwowe)
1,75


0,65
1,55


0,65
1,35


0,60
1,00


0,60
0,85


0,60
Inne opłaty za połączenia, usługi podstawowe i dodatkowe w taryfach Ekstra, nie wymienione powyżej, obowiązują według stawki i w zakresie taryfy: Moja 10 Moja 10 Moja 45 Moja 100 Moja 100
 1. promocyjne taryfy Ekstra mogą być aktywowane tylko w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych Era oraz autoryzowanych punktach sprzedaży)

 2. klient może korzystać z promocyjnych taryf w czasie całego okresu obowiązywania Umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ppkt c

 3. w wypadku zmiany którejkolwiek taryfy Ekstra na inną taryfę Ekstra oferowaną w ramach tej promocji przez PTC, Abonent nie traci prawa do korzystania z taryf Ekstra. Natomiast w przypadku zmiany taryfy Ekstra na taryfy określone w cenniku PTC, Abonent traci bezpowrotnie możliwość ponownego posiadania jednej z taryf Ekstra

 4. klient korzystający z taryf Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra bądź taryf typu Biznes, nie może zmienić taryfy na Moja bądź Moja 10 Ekstra przez okres 12 Cykli rozliczeniowych

 5. cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnych taryf Ekstra

 6. sposób naliczania minut i SMS-ów zawartych w abonamencie zgodny jest z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC

 7. PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy Ekstra na taryfę obowiązującą w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych po upływie 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.

NUMER PROMOCYJNY W SIECI ERA

dotyczy taryf Moja 25 - 240 Ekstra oraz taryf typu Biznes


Abonent może wybrać jeden numer w sieci Era - "numer promocyjny". Wszystkie krajowe połączenia telefoniczne z tym numerem będą do 31.03.2003 o 67% tańsze.

 1. "numer promocyjny" to numer w sieci Era z wyłączeniem:

  • numerów: 604 010101, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000 oraz innych numerów usług.

  • numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane

  • numerów aktywowanych przez Abonenta w usłudze Między Nami

 2. aktywacja "numeru promocyjnego" jest możliwa za pośrednictwem:

  • TeleEry (tel: 602 909) lub I-BOA do dnia 30.09.2002

  • sprzedawcy w momencie podpisywania Umowy. (W tym wypadku "numer promocyjny" jest wpisywany na Umowę. PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją numeru promocyjnego do 2 dni roboczych)

 3. aktywacja "numeru promocyjnego" jest bezpłatna

 4. wprowadzenie "numeru promocyjnego" jest możliwe tylko raz. Abonent nie może zmienić raz wprowadzonego "numeru promocyjnego"

 5. numer można wyłączyć poprzez automatyczny system TeleEra (tel: 602 909) lub I-BOA.

 6. w wypadku zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTC z powodu braku płatności lub w wypadku rezygnacji przez Abonenta z "numeru promocyjnego", Abonent traci "numer promocyjny" i upust związany z korzystaniem przez niego z "numeru promocyjnego"

 7. zmiana taryfy na taryfę Moja lub Moja 10 Ekstra powoduje utratę prawa do "numeru promocyjnego"

 8. upustu na połączenia z "numerem promocyjnym" nie można łączyć z innymi upustami oferowanymi w usługach i promocjach sieci Era; wszystkie upusty z Cennika są naliczane od kwot netto

 9. upust na połączenia z numerem promocyjnym nie dotyczy połączeń wykonywanych na inne numery, a przekierowanych na "numer promocyjny"

 10. połączenia z "numerem promocyjnym" wchodzą w pakiet bezpłatnych minut zawartych w abonamencie.

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie firmowym sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranym planie taryfowym.


II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym dealerem sieci Era.

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT.

 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży oraz doradcy biznesowi sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era.

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 7. Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych u doradcy biznesowego PTC może zawrzeć tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej.

 8. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 PLN. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 PLN.

 9. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

III. Czas trwania Umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu czasu Umowy.

 2. Abonent przyjmuje na siebie:

2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;
2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 1. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług.

 2. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.

 1. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Informacja o zasadach usunięcia blokady karty SIM (tzw. SIM LOCK)

Jeśli usunięcie blokady nastąpi w ciągu dwóch lat od daty podpisania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych sieci Era, jednorazowa opłata wynosi 500 PLN + VAT (22%). Jeśli usunięcie blokady nastąpi po dwóch latach PTC nie pobiera żadnych opłat.
Cena jest taka sama dla wszystkich rodzajów aparatów telefonicznych nabytych w związku z niniejszą promocją.

Jak i gdzie usunąć blokadę SIM?

Blokadę można usunąć wyłącznie w salonach firmowych sieci Era.
Wystarczy zadzwonić lub przyjść do salonu i zgłosić chęć usunięcia blokady SIM. Przy zgłoszeniu należy wyrazić zgodę na przedstawione warunki oraz podać typ telefonu i numer IMEI. W ciągu 48 godzin zostaną Państwo powiadomieni przez pracownika salonu, o terminie wykonania operacji. W celu usunięcia blokady SIM abonent powinien udać się wyłącznie do salonu firmowego PTC wraz z telefonem, w którym ma zostać usunięta blokada SIM.

Opinie:

Opinie archiwalne (66):

Komentuj

Komentarze / 66

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-09-09 10:03
  nawet spory wybór...fana cena za n7650...
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2002-09-09 10:06
  bez rewelacji
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy256 pisze: 2002-09-09 10:07
  Ciekawe czy Siemens Me45 i Motka v66 będą dostępne czy raczej trudno będzie na nie trafić.
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-09-09 10:10
  przeciez jest v66 za 66 zł...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-09-09 10:31
  No, w szczegółach wygląda to dużo lepiej niż poprzednia informacja - więcej telefonów i pełen zestaw taryf ekstra - ciekawe że już nie są dostępne taryfy - "moja" - widać od nich odchodzą na rzecz "ekstra - szkoda, że jeszcze ich nie dają starym abonentom.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-09-09 10:31
  Jeszcze jedno - co to za telefon t39e?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-09-09 10:50
  graffi***no tak,ale w takim razie po kiego licha tamten news,by teraz czytać powtorke komentarzy,czy to że do np.Siemens C45 0,45 0,45 dostane nadmuchiwany materac i to wtedy gdy kończy się sezon urlopowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-09-09 10:54
  wszelkie powtórki newsow na GOL-u zaczynają poprostu drażnić do w tej chwili 109 komentarzy poprzedniego newsu dojdzie drugie tyle nic niewnoszących chyba tylko dodatkowych punktów do rankingu,który praktycznie zaczyna tylko osmieszać ten portal.A samych rzeczowych komentarzy jak na lekarstwo.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-09 11:05
  Powtórka NEWSA -- co prawda ten wygląda bardziej czytelniej. A ceny jak to ceny - jakie sa każdy widzi (tylko ME45 i V66 są tańsze a reszta jakoś chyba baz zmian)
  0
 • Users Avatars Mini
  maro pisze: 2002-09-09 11:09
  Nokia 8210 za 499,- to chyba pomyłka !
  0
 • Users Avatars Mini
  cececi pisze: 2002-09-09 11:18
  Dziwna ta promocja tylko na 14 dni (do 23.09) może późnie jakieś nowe taryfy????????
  0
 • Users Avatars Mini
  JohnnyB pisze: 2002-09-09 11:37
  chcą nałapac klientów którzy lecą na aparaty, a potem zmienią taryfy dla reszty świata, ale pewnie telefony podrożeją
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-09-09 11:40
  nic nie podrożeją...przecież to żadne najnowsze modele...
  0
 • Users Avatars Mini
  brawurka pisze: 2002-09-09 11:42
  swietna cena 8210 ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-09-09 11:47
  Cenę N7650 gdzieś tu na GOL-u już kiedyś przewidziałem... I jak widać, miałem rację. Takiej ceny należało się spodziewać... Mówię o cenie dla wyzszych taryf... Zresztą kto kupi fon za 2400 po to by wziąć taryfę za 25 zeta???
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-09 11:58
  GSManiac : bo kupujesz sobie tą Nokię i sprzedajesz z wielkim zyskiem i masz pieniądze na pokrycie comiesięcznych rachuneczków które nie są wysokie :P
  0
 • Users Avatars Mini
  gledzio pisze: 2002-09-09 12:25
  _CISCO_ *** ten news wygląda bardziej czytelnie - przecież to jest po prostu przeklejony regulamin - moim zadaniem poprzedni wyglądał zdecydowanie czytelniej.
  0
 • Users Avatars Mini
  Świrzmak pisze: 2002-09-09 12:41
  Po prostu obniżyli ceny telefonów, które i tak były już bardzo tanie. Ero prosimy Cię zrób jakąś promocję na prawdziwe telefony, bo znowu zalejecie rynek prostymi aparatami (które nawet nie mają jeszcze Irda w dobie bluetooth'a).
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 12:58
  Hmmm... Philips Xenium... ale który? Przecież to jest seria Philipsa.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-09 13:01
  gledzio : chodzi mi o to że NEWS jest pełniejszy, tu jest juz wszystko wyszczególnione i na miejscu. A co do słowa "czytelniejszy" to moze troszke zle dobrałem POZDRAWIAM
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 13:02
  Ericsson t39e? Co to za wynalazki? I jeszcze Sagem MY 3036? No nieźle...
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-09-09 13:04
  no tak cena 7650... no byla do przewidzenia, me45 i v66 ceny fajne dla M25-M100 a dla nizszych to juz nie... jesteem ciekaw jak z dostepnoscia...
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 13:05
  Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie majaczę. Po prostu nie znam takich modeli, a myślałem, że znam się na telefonach. ***świerzmak, o co Ci chodzi, to co napisałeś jest bez sensu. Myślę, że w tej ofercie jest kilka dobrych telefonów, a to że cena? Masz pieniądze - kupujesz, nie masz - nie kupujesz. Ty byś chciał za darmo tak?
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-09-09 13:11
  ****Swirzmak: przeciez jest kilka ciekawych propozycji, a ze 67% Ci nie pasuje... to co bys chcial... a ja zrywam z era umowe i wywalam sie od komorkowych kajdanow:D
  0
 • Users Avatars Mini
  damiankg pisze: 2002-09-09 13:12
  "To nasze 6 urodziny, więc mamy prezent dla Ciebie - korzystaj ile dusza zapragnie, choćby sto lat!" - co to ma być ?? Daliby cośpoważnego to mogłbym być z nimi nawet 200 lat !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Tomi pisze: 2002-09-09 13:31
  Witam! A ja powtarzam do znudzenia niech przestaną mamić cenami aparatów i numerami typu 99% obniżki do jednego nr-u a zmienią w końcu sposób naliczania na bardziej normalny - jesli byli by pierwsi to przy odpowiedniej kampani reklamowej odskakują konkurencji o jakiś rok świetlny!!!!!! A ciągłe otumanianie ludzi aparacikami swiadczy tylko o inteligencji (bez obrazy) szarego człowieczka - klienta dla którego telefon będzie się kojarzył zawsze z fizycznym aparatem a nie funkcjonalnością jaką spełnia czyli medium do przekazu informacji! Tak już niestety jest na tym porąbanym świecie że 5% ogółu wykorzystuje pozostałe 95% które jest totalnie nieświadome i sterowalne jak białe myszki w klatce :( pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-09-09 14:10
  Tomi: W pełni się z Tobą zgadzam i solidaryzuję!!! A co do postu _CISCO_, to myslę, że jednak nie z takim wielkim zyskiem... No bo po ile chodzą te Nokie na giełdzie i w komisach??? Jak zapłaci 2400 w promocji, to chyba więcej, niż 3000 nie dostanie... A przebicie rzedu 600 zł, to już oferuje kilka innych tańszych fonów. Ja np. wziąłem N3510 (musiałem przez całe 20 min. trzymać to badziewie w rękach - brrrr. okropność) w Plusie za 1 zeta i sprzedałem za 650...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-09-09 14:18
  Czy w taryfie "Moja" aktywacja zawsze kosztowała 50 zeta ??? Bo teraz tak jest... chyba sie wzorują na Judei, bo tam bodajże do Optimy 30 włącznie aktywka też kosztuje chyba ze 60 netto, o ile się nie mylę...
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-09-09 14:41
  GSManiac*** w idei aktywka 50zl netto dla taryf NIO15 i NIO30
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-09-09 14:42
  a zapomnialem dodac ze w pozostalych aktywka za darmoche. A co do newsa to zgadzam sie z Kanem ze to juz bylo nie ma sensu zamieszcac tego samemgo newsa jeszcze raz tyle ze w innej formie
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-09-09 15:30
  Promocja trochę mało porywająca ... 67 % od 1,55 i 0,65 to daje 0,51 w szczycie i 0,21 poza ... i tylko z jednym (niezmienialnym) numerem w Erze ... żadna rewelacja ... no może poza tym, że nie ma żadnego abonamentu za owe 67% ... Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-09-09 15:48
  No i proszę mamy N7650. Nie dość że bez PL to cena kosmiczna jak na warunek cyrografu, jeśli porównamy to z cenami na Allegro to Era jest śmieszna.
  0
 • Users Avatars Mini
  pajacek pisze: 2002-09-09 16:15
  dodatkowym prezetnem w przypadku 7650 jest jezyk angielski :) tak pisza!
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-09-09 16:25
  tak po zastanowieniu era nie zaoferowala nic fantasycznego, telefony owszem ale te taryfy i 67 %:) to nie za bardzo, a 7650 to ceny na aukcjach mowia za siebie,
  0
 • Users Avatars Mini
  ARTUR70 pisze: 2002-09-09 17:23
  W promocji jest Sagem MY3036, czy ktoś wie co to za twór technoligiczny???
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-09-09 19:04
  7650 to tzw. "pierwsze sliwki za płoty", ani sie obejrzymy, a bedzie wersja polska poniżej 1000 pln
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 19:49
  Szczerze mówiąc dla mnie znów nic specjalnie atrakcyjnego, zważywszy, że mniej intereują mnie promocje dotyczące aparatów, a więcej połączeń, ale zdaje się, że takie są realia i trzeba się z tym pogodzić. Przechodzę do Idei.
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-09 19:51
  thinki: ano wlasnie tego nie wiadomo. Era strasznie nabrala wody w usta - czyzby szykowali cos ciekawego?
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 19:58
  Ja wiem, że to tylko moje osobiste zdanie, ale jak na dzień dzisiajszy Idea bez żadnych dodatkowych promocji bije ofertą dotyczącą połączeń Plusa i Erę na głowę razem z ich marnymi promocjami. Tylko się zaraz nie unoście. Powiedziałem, że to moje zdanie.
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 20:00
  I jeszcze jedno. Generalnie myślę, że to wtopa, że w bazie telefonów gsmonline nie ma telefonu Sagem MY 3036. Pozdrawiam Panowie.
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-09 20:04
  rhat: Kazdy ma prawo do swojego zdania, nie? Ja wole Ere za to, ze placac 30 PLN abo moge gadac po szczycie za 0.65. W Optimie 60 jest za ponad 1 PLN. A ze najczesciej dzwonie po szczycie to wole ceny - szczyt i poza.
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-09 20:21
  jkac: Ja własnie o tym pisałem. Moja kariera studenta się kończy i teraz już nie będę mógł przenieść być może potrzeby wykonania telefonu na godziny poza szczytem, czy na po 23-ej (miałem Plusa). Dlatego wszelkie te kłótnie na temat tego jakie taryfy są dobre nie mają sensu. Czas wreszcie to zrozumieć. Każdemu potrzebne jest coś innego. A jeżeli coś nie byłoby potrzebne nikomu - po prostu by zginęło. Basta.
  0
 • Users Avatars Mini
  shanianin pisze: 2002-09-09 20:34
  Ale fajna oferta... Najlepsza chyba ze wszystkich obecnie - super telefony po super cenach. Ale dlaczego tylko dla nowych abonentów? Sieci, popatrzcie! Już macie tyle abonentów, myślicie, że będą ludzie qpować po dwa telefony abonamentowe?! Ci, którzy mieli kupić i których stać na abonament, już abonament wykupili! Zajmijcie się promocjami dla starych abonentów, aby ich zatrzymać przy sobie, żeby nie poszli do konkurencji! Obniżajcie ceny aparatów pre-paid, bo tam jeszcze tylko możecie zdobyć nowych klientów!!! A ja i tak mam Nokię 5510 w Tak-Taku i tak mi dobrze... Śledzę kroki naszych zacofanych sieci...
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-09 21:22
  rhat: Masz oczywiscie 100% racji. Nie ma sie o co sprzeczac. pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-09-09 21:54
  ...nedza . i jeszcze nahalna reklama na golu
  0
 • Users Avatars Mini
  Allen3 pisze: 2002-09-09 21:56
  Promocja jak promocja - nie chcę powtarzać jak wielu, że cena za ME45 i V66 jest fajna (poza tym V66 jest gorzej wykonana od V50) - przydala by sie promocja na obnizenie cen połączeń, lub zmianę taryf (dodanie większej ilości darmowych minut). Takie promocje to można na codzień stosować a nie na 6-te urodziny. PEACE
  0
 • Users Avatars Mini
  bor3k pisze: 2002-09-09 22:57
  Calkiem nizla promocja ciekawe co + wymysli na swoje urodziny
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-09-09 23:12
  jarpol: Niestety nie masz racji w tym przypadku, z tym aparatem nie będzie tak łatwo, jedyne co zrobią to PL nakładkę jak w comunikatorach, mało tego jeśli kupimy telefon w Erze dziś będziemy zdani na siebie gwarancja tego nie obejmie. Takie właśnie informacje uzyskałem dziś od nich.
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-10 00:11
  196906: Oj to raczej kiepsko... Wyglada to tak, jakby srednio dbali o klientow...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-09-10 00:47
  No promocja nie powala na kolana duzo bledow rzeczowych w newsie cena 8210??? a moze 8310,i nowe modele telefonow Sagem i Ericsson.Jedyne co przemawia na plus to NOKIA 7610 jeden z najbardziej wy***nych telefono na rynku ale cena dosc wysoka!
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-09-10 01:28
  ghostdog: Kto ma w promocji Nokie 7610?
  0
 • Users Avatars Mini
  Dmin pisze: 2002-09-10 01:29
  Promocja nawet niezła ze względu na ceny kilku telefonów. Ale brakuje takiej promocji jaka była z półtora roku temu. Wtedy przez 10 miesięcy można było gadać z jednym numerem za 2 gr\min np. z dziewczyną. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  JarekM pisze: 2002-09-10 09:44
  W taryfach, zwłaszcza tych niższych dalej nic szczególnego. Dodatkowe 20 smsów jakoœ do mnie nie przemawia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-10 10:22
  Bardzo milym akcentem jest to ze pojawila sie w cenniku zapowiedz 7650, tylko z tego co pamietam to w poslce nie wolno sieciom komorkowym sprzedawac telefonow bez polskiego menu, ale z okazji urodzin to wszystko wolno!
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-09-10 10:43
  Jak zwykle więcej głosów narzekających. Ja jednak uważam, że promocja jest całkiem niezła. Duży wybór telefonów, nowości, interesujące ceny niektórych aparatów. Oczywiście fajne było by też np. 6 wybranych numerów po 6 gr. (marzenia, marzenia;-)). Ciekawe, co wymyśli PLUS na swoje urodziny? Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-09-10 15:06
  Właśnie, kiedyś ktoś kłucił się iż Plus zawsze wszystko pierwszy wprowadza i działał też pierwszy. Może ten ktoś powie z jakiego powodu Era ma urodziny przed Plusem? jeśli to on był pierwszy.
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-10 15:46
  Steve: moze 6 po 6 to nie bardzo, ale chociaz jeden by sie przydal...
  0
 • Users Avatars Mini
  antylopagnu pisze: 2002-09-10 17:09
  Czy ktoś może wie kidy + ma swoje urodzinki?
  0
 • Users Avatars Mini
  artidu pisze: 2002-09-10 18:32
  Fajne ceny nie ktorych modeli a w szczegolnosci Siemensa me45
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-10 22:51
  A czy ktos wie jak jest z dostepnoscia w Warszawie me45?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-11 09:38
  196906 bo ten kto pierwszy ten lepszy, ale w tym przypadku plus moze pokazac zupelnie odmienna oferte, ktora moze poprostu byc ciekawsza od oferty plusa, zas juz w marcu urodziny Idei!
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-09-11 10:34
  Qpa: "... ale w tym przypadku plus moze pokazac zupelnie odmienna oferte, ktora moze poprostu byc ciekawsza od oferty plusa... " Naprawdę ciężko zrozumieć o co autorowi postu chodziło!? :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-09-11 13:50
  A propos Sagema MY 3036, to jest toto opisane w bazie telefonów na interii. Opisy i fotki może nie jakieś rewelacyjne, ale przynajmniej są... A towarzystwo z GOL-a coś opornie reaguje na pojawienie się nowych terminali. Tam są także np. opisy Nokii 3530 (a fee, co za obrzydliwy design!), Siemensów S i SL 55 etc...
  0
 • Users Avatars Mini
  mar100w pisze: 2002-09-12 23:06
  promocje jak zwykle dla nowych klientow, a co z tymi ktorzy płacą regularnie od kilku lat, jeszcze miesiąc temu v66 była za lika stów. Era jest super, ale nie dla tych co już im płacą
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-14 14:18
  mar100w: chyba sam nie wiesz o czym mowisz. Era zawsze pozwalala przy przedluzaniu umowy korzystac z aktualnych promocji, czego nie mozna powiedziec o Idei. Wiec zastanow sie...
  0
 • Users Avatars Mini
  rac pisze: 2002-09-18 20:25
  Sorry, ale ten wybór mnie poraża. Ile tu śmieci? Niby prawie newsy ale za dużo tego Ja sie już gubię:( Brakuje mi tylko ekstra dodatków typu kubek z BB, parasolka z BP itp A poza tym to najpierw liczę ile wydam (teoretycznie) na abonę: około 36zlx24mce =864zl Drogi kredyt na 2 lata i ciężko niektóre phony będzie sprzedać. Jak coś to wziąść 3410 i opchnąc za 470zl:) Cena komi(k)sowa. ERA mogłaby parę phonów sobie podarować, i właczyć 15sek takta:) maxa!!!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: