78% Polaków zna pojęcie 5G - nadal duża część z nich uważa, że to nie jest zdrowa technologia

Newsy
Opinie: 0
UKE

W listopadzie 2023 r. UKE przeprowadziło badanie na kilkuset Polakach powyżej 15. roku życia. 

Do najlepiej ocenianych aspektów rynku telekomunikacyjnego w Polsce należy jakość usług (87%), ich dopasowanie do potrzeb klientów (86%) oraz różnorodność (85%). Dobrze oceniona jest również jakość obsługi klientów (81%). Nieco gorzej wypada przejrzystość ofert (75%), a najgorzej kwestia skuteczności reklamacji i rozpatrywania skarg, która została oceniona pozytywnie przez 60% respondentów.

Konsumenci najczęściej wybierają usługi telefonii komórkowej (97%) a 79% spośród nich korzysta z dostępu do internetu w telefonie, głównie celem wyszukiwania informacji (80%), skorzystania z poczty elektronicznej (75%) lub komunikatorów internetowych (71%).

Równie popularną jak telefonia komórkowa usługą jest telewizja, którą ogląda 80% badanych. 

Dostęp do internetu (tak mobilnego jak i stacjonarnego) zadeklarowało 74% respondentów, z czego dwie trzecie (74%) posiadało dostęp stacjonarny a ponad połowa (61%) mobilny. 

Najczęstszymi zastosowaniami internetu jest poczta elektroniczna (84%), wyszukiwarka informacji (80%) oraz bankowość internetowa (76%). Popularne są również komunikatory internetowe (71%), media społecznościowe (68%) czy przeglądanie stron internetowych (67%). Z telewizji/filmów, telewizji na żądanie korzystało 36% badanych – jedną z najbardziej popularnych usług OTT.

Z pojęciem usługi OTT (Over the Top) spotkało się 32% respondentów, choć wielu z nich rozpoznaje dostawców tych usług, takich jak: Messenger (94% znajomości), WhatsApp (88%), Skype (53%) - usług streamingu wideo – Netflix (79%), HBO Max (55%), Disney+ (49%) - oraz muzyki – Spotify (50%), Tidal (39%).

Pakiet usług posiada 48% badanych. 63% posiada pakiet 3 usług, rzadziej 4 (20%), czy 2 (15%). Najczęściej w pakiecie kupowana jest telewizja, internet stacjonarny, telefonia komórkowa i internet mobilny.

78% osób spotkało się z pojęciem sieć 5G. Nadal duża część z nich (52%) uważa, że pole elektromagnetyczne może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Z pojęciem sztucznej inteligencji spotkało się 70% badanych, a 21% z nich korzystało choć raz z narzędzi sztucznej inteligencji – np. czatu GPT.

27% spośród ankietowanych spotkało się z ideą internetu rzeczy. Największe korzyści płynące z IoT, jakie postrzegają konsumenci, to przede wszystkim możliwość monitorowania stanu zdrowia (62%), korzystanie z aplikacji i powiadomień dotyczących zagrożeń (52%), łatwiejsze zarządzanie urządzeniami domowym (48%) oraz łatwiejszy dostęp do danych (41%).

Większość badanych zna i stosuje zasady bezpieczeństwa zarówno podczas korzystania z internetu. 76% respondentów korzysta z programów antywirusowych, aby zabezpieczyć prywatny komputer/laptop przed zagrożeniami w sieci, choć przypadku smartfonów wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 62%. 57% badanych korzystających z internetu potrafi sprawdzić, czy korzysta z bezpiecznego połączenia z internetem.

78% Polaków zna pojęcie 5G - nadal duża część z nich uważa, że to nie jest zdrowa technologia

78% Polaków zna pojęcie 5G - nadal duża część z nich uważa, że to nie jest zdrowa technologia

78% Polaków zna pojęcie 5G - nadal duża część z nich uważa, że to nie jest zdrowa technologia

78% Polaków zna pojęcie 5G - nadal duża część z nich uważa, że to nie jest zdrowa technologia

78% Polaków zna pojęcie 5G - nadal duża część z nich uważa, że to nie jest zdrowa technologia

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: