Ministerstwo Cyfryzacji: najważniejsza dywersyfikacja, więc afera korupcyjna Ericssona bez wpływu na 5G w Polsce

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Ministerstwo Cyfryzacji: najważniejsza dywersyfikacja dostawców, więc afera korupcyjna Ericssona bez wpływu na 5G w Polsce

Dwóch posłów partii Kukiz’15, Jarosław Sachajko i Paweł Szramka, zgłosiło w grudniu w Sejmie zapytanie do ministra cyfryzacji o wpływ afery korupcyjnej Ericssona w USA na strategię wdrożenia 5G w naszym kraju. Posłowie w interpelacji pytali się także o zaawansowanie prac w inicjatywie Polskie 5G.

Oto pełna treść tej interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

z informacji Departamentu Sprawiedliwości USA wynika, iż szwedzki koncern Ericsson ma zapłacić amerykańskim władzom za zamknięcie postępowania w sprawie łapówek. Ericsson przyznał się do wypłacania łapówek, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku. Szwedzka firma korzystała z usług zewnętrznych agentów i konsultantów, aby dokonywać płatności na rzecz urzędników państwowych, aby zyskać przychylność lokalnych telekomów. Proceder według prokuratorów trwał między 2000 a 2016 r. Firma korumpowała urzędników w Chinach, Dżibuti, Indonezji, Kuwejcie i Wietnamie. Szwedzki operator i producent telekomunikacyjny we wrześniu ogłosił o wyznaczeniu rezerw w wysokości 1,2 miliarda dolarów na pokrycie kar w związku z dochodzeniami korupcyjnymi. Ugoda między Ericssonem a Departamentem Sprawiedliwości jest jedną z najwyższych w historii w związku z naruszeniem ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Obejmuje karę w wysokości 520 mln dol. dla wymiaru sprawiedliwości i płatność w wysokości 540 mln dol. na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.[1]

Technologie cyfrowe i ich wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę jest nieunikniony. Sposób w jaki będą to robić w przyszłości zależeć będzie w dużym stopniu od decyzji użytkowników, przedsiębiorstw i władz publicznych odnośnie do ich wykorzystania oraz tego jak będą kształtowane ramy prawne dla tych technologii.

Strategia „5G dla Polski” to suma działań podejmowanych na różnych szczeblach administracji państwowej, samorządowej i przedsiębiorców, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu jakim jest szybkie wdrożenie w pełnym wymiarze sieci 5G w Polsce.

W październiku 2019 roku operator państwowy i zagraniczni operatorzy prywatni podpisali memorandum o utworzeniu spółki celowej „Polskie 5G”. Pod dokumentem złożyło podpisy Ministerstwo Cyfryzacji, operatorzy telekomunikacyjni Exatel, Orange Polska, T-mobile Polska i Polkomtel przy udziale sieci Play oraz państwowy Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na jakim etapie jest tworzenie spółki celowej „Polskie 5G”?
  2. Czy zdaniem Pana Ministra opisana sytuacja koncernu Ericsson może mieć wpływ na strategię „5G dla Polski”

Ministerstwo Cyfryzacji w następujący sposób odpisało na pytania tych dwóch posłów:

Na wstępie należy sprostować, że Memorandum of Understanding w sprawie opracowania modelu biznesowego dla spółki #POLSKIE5G zostało podpisane w obecności Ministra Cyfryzacji, natomiast sam dokument nie jest przez niego kontrasygnowany.

Mając na uwadze powyższe przekazuję odpowiedzi na zadane przez Posłów pytania.

Ad 1) Na jakim etapie jest tworzenie spółki celowej „Polskie 5G”?

Tworzenie spółki celowej o nazwie #POLSKIE5G jest na etapie wstępnych analiz. Celem podpisanego w październiku 2019 r. Memorandum of Understanding w sprawie opracowania modelu biznesowego dla spółki #POLSKIE5G jest współpraca w zakresie wypracowania analizy biznesowej modelu wdrożenia technologii 5G w Polsce, w tym analiza koncepcji jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700 MHz, tj. zakresie 694-790 MHz. Zgodnie z zapisami porozumienia, opracowany model biznesowy ma zostać niezwłocznie po zakończeniu prac przekazany zarówno Ministrowi Cyfryzacji, jak i Prezesowi Rady Ministrów. Do dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi, Minister Cyfryzacji nie otrzymał ww. dokumentu.

Ad 2) Czy zdaniem pana Ministra opisana sytuacja koncernu Ericsson może mieć wpływ na strategię „5G dla Polski”?

Jednym z podstawowych wymagań jakie Komisja Europejska stawia przed państwami członkowskimi w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G, to konieczność uwzględnienia dywersyfikacji dostawców, w celu uniknięcia uzależnienia od jednego dostawcy. Takie rozwiązania zostaną również implementowane w Polsce, dlatego opisana sytuacja nie będzie miała wpływu na wdrażanie sieci 5G w Polsce.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: