Aplikacja STOP COVID wymienia się danymi z aplikacjami z innych krajów

Newsy
Opinie: 0
Nowa funkcja aplikacji STOP COVID: ostrzeż w Europie

STOP COVID – ProteGO Safe wysyłająca powiadomienia o kontakcie z koronawirusem jest kompatybilna z innymi europejskimi aplikacjami tego typu.

Nad interoperacyjnością, bo o niej mowa, pracowaliśmy z Komisją Europejską (KE) od kilku miesięcy. Udało się. Polska jest ósmym państwem Unii Europejskiej, które ze swoją aplikacją dołączyło do stworzonej przez KE Bramy Federacyjnej (EFGS) – mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dzięki temu użytkownicy STOP COVID – ProteGO Safe mogą wysłać powiadomienia o możliwym narażeniu na kontakt z koronawirusem do użytkowników aplikacji innych państw UE i jednocześnie otrzymać powiadomienia od nich - dodaje.

Niemcy mają Corona-Warn-App, Irlandczycy - COVID Tracker, Włosi - Immuni, Łotysze – Apturi Covid, Duńczycy - Smitte|stop, Chorwaci - Stop COVID-19Z apek korzystają lub nad nimi pracują też m.in. Czesi, Holendrzy, Cypryjczycy, Austriacy, Portugalczycy, Finowie, Litwini, Słoweńcy i Norwegowie.

Wyjeżdżając do (ale także do Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Łotwy, Danii, Chorwacji) nie musimy instalować lokalnych aplikacji powiadamiających o kontakcie z koronawirusem. Wystarczy nam STOP COVID – ProteGO Safe i jej nowa funkcja Ostrzeż w Europie.

Interoperacyjność jest możliwa dzięki rozwiązaniu stworzonemu i utrzymywanemu przez Komisję Europejską – Bramie Federacyjnej (EFGS). To brama sieciowa, która służy do odbierania, przechowywania i udostępniania kluczy między serwerami wewnętrznymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Polska jest ósmym krajem, który podłączył się do EFGS. Przed nami zrobiły to Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Łotwa, Dania i Chorwacja. Państwa, które są w trakcie przyłączania lub planują przyłączenie to Czechy, Holandia, Cypr, Austria, Portugalia, Finlandia, Litwa, Słowenia i Norwegia.

Korzystanie z funkcji Ostrzeż w Europie nie jest obowiązkowe. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić na to zgody. 

Z aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe korzysta już niemal 1,6 miliona Polaków. System powiadomień uruchomiło do tej pory 1737 użytkowników.

Aplikacja nie śledzi lokalizacji, ani nie ma dostępu do jakichkolwiek plików czy informacji przechowywanych w telefonie. 

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: