Wystartowała polska aukcja na częstotliwości 5G

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Polska aukcja na częstotliwości 5G

UKE ogłosiło aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce.

Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r.

W aukcji będą mogły wziąć udział wyłącznie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości.

Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł.

Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.

Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe:

  • komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 r.,
  • zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: