Avantis kupił serwis z muzyką od MCI

Newsy
Żródło: Digital Avenue
Opinie: 0

Rada Nadzorcza firmy Avantis zaakceptowała zakup firmy Iplay od firmy Digital Avenue. Zbywane udziały stanowią 97,56% kapitału zakładowego Iplay Sp. z o.o. oraz dają prawo do 97,56% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Za sprzedawane udziały Digital Avenue S.A. otrzyma 802 PLN (osiemset dwa złote).

Ze względu na konieczność finansowania kosztów operacyjnych oraz restrukturyzacji zadłużenia Iplay Sp. z o.o., zarząd Digital Avenue S.A. podjął decyzję o wycofaniu się z inwestycji w projekt poprzez pozyskanie inwestora strategicznego, który zapewni Iplay Sp. z o.o. finansowanie dalszego rozwoju. Niniejsza transakcja jest następstwem realizacji strategii restrukturyzacji grupy kapitałowej zakładającej ograniczenie ekspozycji kapitałowej w projekty i koncentracji na rozwoju podstawowego aktywa Grupy Kapitałowej - Medousa Sp. z o. o.

Digital Avenue jest spółką portfelową MCI Management. W sierpniu 2007 roku, jako jedna z pierwszych spółek, zadebiutowała na rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

iplay.pl to pierwszy polski, legalny serwis muzyczny sprzedający muzykę w Internecie w postaci cyfrowej, który rozpoczął działalność na początku września 2003 roku.

Avantis jest jednym z największych dostawców mobilnych usług dodanych w Polsce. Działa na rynku od 2000r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: