Bardzo duża zmiana dla polskich operatorów - natychmiastowy koniec zero rating

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Bardzo duża zmiana dla polskich operatorów - natychmiastowy koniec zero rating

Prezes UKE wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu „zero rating”, uznanym przez TSUE za dyskryminujący i sprzeczny z ideą otwartego internetu.

Dostawcy usług do internetu powinni traktować wszystkie transmisje danych tak samo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe. Tak mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 listopada 2015 roku.

Na tej podstawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał trzy wyroki na wniosek sądów powszechnych o to jak stosować przepisy tego rozporządzenia.

W wyrokach TSUE określa takie oferty jako „(…) praktykę handlową, w ramach której dostawca dostępu do Internetu stosuje „stawkę zerową” lub stawkę korzystniejszą w odniesieniu całości lub części transmisji danych związanej z daną aplikacją lub daną kategorią szczególnych aplikacji oferowanych przez partnerów tego dostawcy dostępu. Dane te nie są więc odliczane od ilości danych zakupionej w ramach pakietu podstawowego. Taka opcja, oferowana w ramach ograniczonych pakietów, umożliwia zatem dostawcom dostępu do Internetu zwiększenie atrakcyjności ich oferty”.

W Polsce w II półroczu 2023 r., przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez operatorów mobilnych przepisów rozporządzenia. Kontroli zostały poddane oferty:

 • T-Mobile Polska S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Polkomtel Sp. z o.o.
 • P4 Spółka z o.o.
 • Canal+ Polska S.A.
 • Polsat Cyfrowy S.A.
 • Premium Mobile sp. z o.o.

Kontrola UKE potwierdziła, że wszyscy kontrolowani operatorzy sprzedają dostęp do wybranych usług i treści w modelu „zero rating”. Model ten występuje, gdy dostawca usług internetowych stosuje zerową cenę za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji, a dane nie są wliczane do żadnego limitu danych obowiązującego w usłudze dostępu do internetu.

Model ten jest stosowany w przypadku usług dostępu do:

 • platform socialmediowych,
 • komunikatorów internetowych,
 • platform streamingu wideo,
 • platform streamingu muzyki,
 • platform usług bankowych,
 • platform oferujących ebooki i prasę elektroniczną, 
 • platform obsługi abonentów danego operatora (usługi customer care),
 • platform gier online,
 • platform nawigacji i map,
 • platform e-commerce.

Szef UKE podjął decyzję o wydaniu dla kontrolowanych przedsiębiorców zaleceń nakazujących

 • zaprzestanie zawierania umów oraz stosowania wzorców umownych obejmujących  usługi rozliczane w modelu „zero rating”.  Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

 • modyfikację obowiązujących umów zawierających usługi rozliczane w modelu „zero rating” w taki sposób by spółka nie świadczyła usług rozliczanych w modelu „zero rating”. Przedsiębiorcy powinni dokonać modyfikacji umów zawartych zarówno przed dniem doręczenia zaleceń pokontrolnych, jak również umów zawartych w okresie od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych do upływu 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych, w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: