Będą dodatkowe stacje bazowe przy autostradzie A1 od Ostrawy do Częstochowy

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Będą dodatkowe stacje bazowe przy autostradzie A1 od Ostrawy do Częstochowy

Cellnex Poland (Towerlink Poland) oraz czeski CETIN będą wspólnie budować infrastrukturę telekomunikacyjną — zarówno pasywną, jak i aktywną — wzdłóż autostrady A1.

Plan zakłada rozmieszczenie kilku lokalizacji zarówno w Polsce, jak i w Czechach wzdłuż 125-kilometrowego korytarza drogi A1, w regionach przygranicznych między Częstochową a Ostrawą.

Dzięki zastosowaniu sieci czujników, takich jak kamery HD, w czasie rzeczywistym przesyłane będą zapisy wideo. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pozwoli to na automatyczną analizę ruchu drogowego i umożliwi operatorom drogi szczegółowe monitorowanie ruchu na autostradzie, w segmentach o długości 1-2 km.

Ponadto Cellnex Poland i CETIN planują wdrożyć infrastrukturę, która pozwoli w przyszłości korzystać z rozwiązań CAM (ang. Connected Automated Mobility CAM).

Infrastruktura będzie w przyszłości oferowana operatorom i zarządcom dróg.

Plan projektu zakłada wdrożenie dwóch kategorii infrastruktury.

Pierwsza dotyczy współdzielonej infrastruktury 5G i obejmuje warstwy pasywną, aktywną i transmisyjną. Dzięki wdrożeniu infrastruktury pasywnej operatorzy sieci mobilnych będą mogli umieścić swój sprzęt  5G (w tym w pasmie C przydzielonym operatorom) w celu zapewnienia zasięgu. Infrastruktura transmisyjna zapewni transfer danych do nowo wdrożonych lokalizacji i ich połączenie z sieciami głównymi operatorów.

Druga kategoria infrastruktury dotyczy rozwiązań CAM. Wdrożenie tej części projektu rozpocznie się od warstwy wielodostępowego przetwarzania brzegowego (ang. Multi-Access Edge Computing, MEC) umiejscowionej w pobliżu drogi, co pozwoli na lokalne przetwarzanie danych zebranych od użytkowników.

Budowa tych nadajników jest realizowana w ramach projektu BALTCOR5G współfinansowanego unijnym programem Connecting Europe Facility Digital EU Programme 2021-27 (CEF Digital).

Technologia ta zostanie wdrożona w ciągu najbliższych 3 lat (2024–2026).

Connecting Europe Facility Digital EU Programme (CEF Digital) promuje inwestycje publiczne i prywatne, przyczyniając się do rozwoju projektów budowy transgranicznych korytarzy 5G o znaczeniu europejskim.

Główne działania przewidziane w ramach funduszu CEF Digital obejmują:

  • Wdrażanie sieci o bardzo wysokiej przepustowości, w tym systemów 5G, w obszarach, których dotyczą czynniki społeczno-ekonomiczne.
  • Zagwarantowanie nieprzerwanego pokrycia systemami 5G wszystkich głównych szlaków transportowych, w tym transeuropejskich sieci transportowych.
  • Wdrażanie nowych lub znacząca modernizacja istniejących sieci szkieletowych w obrębie państw członkowskich i między nimi oraz między Unią a państwami trzecimi.
  • Wdrażanie i wspieranie infrastruktury łączności cyfrowej związanej z projektami transgranicznymi w obszarach transportu lub energii.

CETIN jest właścicielem, operatorem i modernizatorem największej sieci komunikacji elektronicznej obejmującej 99,6% populacji Czech. Świadczy usługi infrastrukturalne dla sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi transmisji danych dla sieci korporacyjnych i wynajmu centrów danych. Świadczymy także międzynarodowe usługi głosowe zarówno dla dostawców krajowych, jak i zagranicznych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: