Będzie wojenny system łączności – za jego organizację ma odpowiadać Bondaryk

Newsy
Opinie: 0
Będzie wojenny system łączności – za jego organizację ma odpowiadać Bondaryk

Szef MSWiA powołał Pełnomocnika do spraw organizacji Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zakładają m.in. utworzenie systemu bezpiecznej łączności państwowej. Celem tych rozwiązań jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania administracji państwowej oraz ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny.

20 czerwca br. minister Tomasz Siemoniak podpisał zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw organizacji Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej. Na tej podstawie szef MSWiA wydał decyzję o powołaniu na to stanowisko Krzysztofa Bondaryka.

Bondaryk od maja 2024 r. jest dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA. Wcześniej od grudnia ubiegłego roku zajmował stanowisko dyrektora Biura Ministra.

W latach 2013-2015 był dyrektorem Narodowego Centrum Kryptologii MON oraz doradcą Ministra Obrony Narodowej ds. Cyberbezpieczeństwa.

Od 2007 do 2013 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w latach 2006-2007 stały doradca sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

 W latach 2002-2007 był ekspertem na rynku telekomunikacyjnym i bankowym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i audytu.

Bondaryk pracował w PTC (Erze).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: