BLIK automatyczny w PLAY

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

PLAY wdrożył  BLIK-a automatycznego jako metodę płatności za faktury.

Usługa dostępna jest obecnie w dwóch bankach – ING oraz Banku Pekao S.A.

Płatnościami powtarzalnymi BLIK użytkownik może zarządzać z poziomu aplikacji bankowości mobilnej ING oraz Pekao.

Rozwiązanie działa w oparciu o technologię BLIK-a rekurencyjnego oraz autorskiego rozwiązania płatności automatycznych Blue Media.

Zamiast wpisywania danych karty czy wysyłania listów ze zgodą na uruchomienie bankowego polecenia zapłaty, klient wybiera na stronie Play płatność BLIK, podaje kod, a następnie w aplikacji swojego banku zatwierdza płatność PIN-em. Wówczas otrzymuje od Play propozycję zapisania cyklu płatności - częstotliwości i daty końca subskrypcji. Na bazie informacji od Play o wysokości faktury w danym miesiącu, operator płatności - Blue Media - obciąża odpowiednią kwotą konto klienta w ramach zapamiętanej cykliczności.

Opinie:

Rekomendowane: