Dziś dobry dzień dla operatorów i klientów - będzie łatwiej budować stacje bazowe

Najważniejsze | Newsy
Żródło: PLAY
Dodaj opinię
Opinie: 0
Dziś dobry dzień dla operatorów i klientów - będzie trochę łatwiej budować stacje bazowe

Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zmiana rozporządzenia wykreśla z katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko instalacje radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej.

 

To likwidacja obowiązującej od lat nadregulacji przepisów krajowych wobec dyrektywy unijnej oraz usunięcie wskazywanej od dawna przez środowisko telekomunikacyjne bariery administracyjno-prawnej w procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy infrastruktury sieci ruchomych.

 

Nadal jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 

  • każda stacja bazowa, zanim może być użytkowana, podlega obowiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego (PEM) realizowanym przez laboratorium akredytowane;
  • normy PEM, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, mamy na poziomie międzynarodowym (oparte o Zalecenie 1999/519/EC i wytyczne ICNIRP 1999/2020);
  • normy te muszą być bezwzględnie dotrzymywane w każdym miejscu dostępnym dla ludności i na całym etapie działania stacji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: