Całkowita rewolucja personalna w polskim Cellnexie

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Cellnex Poland zmienia swoją strukturę i skład zarządu.

Cellnex Poland zmienia swoją strukturę i skład zarządu.

Z zarządu od nowego roku odeszli Alexandre Mestre Molins (Wiceprezes Grupy Cellnex Telecom) oraz Jose Manuel Aisa Mancho (CFO Grupy Cellnex Telecom).

Dwaj pozostali członkowie zarządu zostali powołani na nowe stanowiska, tj. Santiago Argelich Hesse został powołany na stanowisko prezesa, a Jose Maria Miralles Prieto (Dyrektor ds. prawnych Grupy Cellnex Telecom) na stanowisko wiceprezesa.

Do zarządu powołani zostali też nowi członkowie, tj. Servando Sierra Marti (Dyrektor ds. Sprzedaży), Olamide Adesola Ajibola (Dyrektor ds. finansowych oraz zarządzania systemami), Jacek Niewęgłowski (Dyrektor ds. relacji zewnętrznych i transformacji biznesowej), Leszek Lis (Dyrek-tor ds. operacyjnych), Małgorzata Rozwałka-Tłok (Dyrektor ds. kapitału ludzkiego) oraz Ewa Derkacz-Smolna (Dy-rektor ds. prawnych i regulacyjnych).

Przebudowie ulega sprzedaż, która zostanie podzielona na departamenty odpowiadające poszczególnym segmentom rynkowym.

Rolę Dyrektora zmienionego i poszerzonego Działu Sprzedaży obejmie Servando Sierra Marti, dotychczasowy Dyrektor ds. Usług Wspólnych w Cellnex Poland.

Mikołaj Skipietrow, zarządzający poprzednio częścią obszaru sprzedaży, odchodzi z firmy z końcem stycznia br. W tym czasie będzie przekazywał obowiązki swojemu następcy, a przez kolejnych kilka miesięcy będzie wspierał zarząd w zapewnieniu płynności zmiany.

Dział sprzedaży będzie się składać z trzech segmentów: Operatorskiego, Przedsiębiorstw oraz Sektora Publicznego i Transportowego. Managerami każdego z zespołów zostali, odpowiednio: Anna Karwowska-Wróbel, Marcin Augustyniak oraz Maciej Borucki.

Wszystkie zmiany obowiązują od 11 stycznia, za wyjątkiem zmian w składzie zarządu, które obowiązują od 1 stycznia br.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: