Cellnex dziś przejął maszty PLAY

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Cellnex dziś przejął maszty PLAY

Cellnex Telecom ogłosił dzisiaj finalizację transakcji z Iliadem, ogłoszonej 23 października, w ramach której Cellnex przejmuje 60% akcji, stanowiących pakiet kontrolny w spółce zarządzającej około siedmioma tysiącami masztów i wież firmy Play w Polsce.

 

Cellnex zainwestował ok. 800 mln euro w nabycie 60% akcji, podczas gdy pozostałe 40% pozostanie w posiadaniu Play (Iliad), zgodnie z modelem uzgodnionym między Cellnexem oraz firmą Iliad dotyczącym zarządzania masztami należącymi wcześniej do Free (Iliad) we Francji. Cellnex sfinansował transakcję z własnych środków.

 

Nowa polska spółka zarządzająca infrastrukturą telekomunikacyjną kontrolowana przez Cellnex planuje zainwestować nawet 1,3 mld euro do 2030 r. w budowę ok. 5000 nowych lokalizacji w Polsce.

 

Cellnex zawarł z Play długoterminowe umowy serwisowe na okres 20 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Transakcja ta oznaczać będzie, jak zapowiadano w październiku, wzrost przychodów grupy Cellnex o 6 mld euro, biorąc pod uwagę planowane przychody z zawartych wcześniej umów sprzedażowych.

 

Cellnex szacuje, że przychody z zawartych wcześniej umów sprzedażowych dotyczących transakcji oczekujących na zamknięcie i wdrożenie ogłoszonych we Włoszech i Wielkiej Brytanii (CK Hutchison), Francji (Hivory / SFR), Holandii (DT), jak również ogłoszonej ostatnio w Polsce (Polkomtel Infrastruktura), osiągną poziom 110 miliardów euro.

 

Cellnex Telecom obsługuje teraz 128 000 lokalizacji, w tym 71 000 aktualnie zarządzanych przez firmę. Pozostałe staną się własnością firmy po sfinalizowaniu transakcji oraz w wyniku planowanych wdrożeń do 2030 r. Cellnex działa w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji oraz w Polsce.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: