Cellnex kontynuuje ocenę możliwości monetyzacji swoich aktywów

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Cellnex kontynuuje ocenę możliwości monetyzacji aktywów

Cellnex podał swoje wyniki za 3 kwartał br.

Przychody firmy w tym okresie wyniosły 1 mld euro, w porównaniu do 882 mln euro rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 758 mln euro, w porównaniu do 655 mln rok temu.

Zadłużenie netto Grupy - z wyłączeniem zobowiązań leasingowych - wynosiło 17,6 mld EUR 75% zadłużenia ma stałą stopę procentową.

30 września Cellnex posiadał łącznie 111 688 lokalizacji: 23 166 we Francji, 21 944 we Włoszech, 15 917 w Polsce, 12 937 w Wielkiej Brytanii, 10 528 w Hiszpanii, 6 495 w Portugalii, 5 446 w Szwajcarii, 4 584 w Austrii, 4 094 w Holandii, 3 002 w Szwecji, 1 963 w Irlandii i 1 612 w Danii.

Cellnex potwierdza swoje prognozy na koniec roku i planuje zamknąć 2023 r. z przychodami w wysokości od 4 do 4,1 mld EUR.

Cellnex wyprzedaje swoje wybrane zasoby, aby jak najszybciej zmniejszyć swoje zadłużenie.

Hiszpańska firma sfinalizowała sprzedaż 2 353 obiektów we Francji na rzecz Phoenix Tower International (PTI) i spółki joint venture, w skład której wchodzą PTI i Bouygues Telecom, zgodnie ze środkami zaradczymi określonymi przez francuski organ ochrony konkurencji po zakupie Hivory przez Cellnex w 2021 roku. Cellnex otrzymał 631 mln EUR za sprzedaż tych aktywów, do których planuje dodać dodatkowe 360 mln EUR - po zakończeniu przeniesienia około 870 pozostałych lokalizacji - w 2024 roku.

W lipcu Cellnex osiągnął porozumienie ze Stonepeak w sprawie sprzedaży 49% udziałów w Cellnex Sweden i Cellnex Denmark za 730 mln EUR.

Dziś Cellnex ogłosił zawarcie umowy z Boldyn Networks, na mocy której sprzeda swoją jednostkę biznesową zajmującą się sieciami prywatnymi, obejmującą głównie Edzcom, fińską spółkę zależną Grupy specjalizującą się w rozwiązaniach łączności dla sieci prywatnych w kompleksach przemysłowych i środowiskach. Oczekuje się, że operacja zakończy się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Równolegle Cellnex kontynuuje ocenę możliwości monetyzacji innych aktywów.

W lipcu spółka sfinalizowała emisję obligacji zamiennej o wartości 1 mld EUR z terminem zapadalności w 2030 r. w celu wykupu obligacji zamiennej o wartości 800 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r., wydłużając w ten sposób termin zapadalności zadłużenia.

Cellnex ma obecnie dostęp do natychmiastowej płynności (gotówka i niewykorzystane zadłużenie) w wysokości około 4,6 mld EUR.

Spółka nie ma długu zapadającego w 2023 r. i planuje pokryć oczekiwane terminy zapadalności długu na lata 2024/2025 (około 2,6 mld EUR) dostępną gotówką i gotówką ze sprzedaży swojego majątku.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: