Co się dzieje z PTK Centertel?

Newsy
Opinie: 1

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA przekazuje do wiadomości wyniki finansowe i operacyjne PTK Centertel Sp.z o.o.

Wybrane dane finansowe PTK Centertel

w mln zł 01.01-31.12.98 / 01.01-31.12.99 / 01.01-31.12.00 / 01.01-30.06.00 / 01.01-30.06.01

Przychody ze sprzedaży 956 1.065 1.553 643 1.054
EBITDA 133 37 -174 -111 114
EBIT (zysk operacyjny) -62 -254 -550 -285 -142
Zysk netto -80 -331 -659 -330 - 228
Wydatki inwestycyjne na
rzeczowy majątek trwały 672 608 888 430 433

Wskaźnik gęstości telefonii komórkowej w Polsce na koniec czerwca 2001 roku wyniósł 21,4%.

Łączna liczba abonentów PTK Centertel na dzień 30 czerwca 2001 r. wyniosła 2,03 mln (wzrost o 36,1% z 1,49 mln na koniec 2000 r.), w tym 968,7 tys. abonentów POP; 1.002,3 tys. abonentów IDEI, 63,6 tys. abonentów NMT.

Udział w rynku PTK Centertel pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 30 czerwca 2001 r. wyniósł 24,7% (22,1% na koniec 2000 r.). Udział w rynku PTK Centertel pod względem nowych abonentów (przyrost netto) pozyskanych w okresie 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2001 r. wyniósł 35,7%.


Dane dla PTK Centertel za II kw. 2001 r.
POP IDEA Zagregowane

ARPU (miesięcznie w zł)
(miesięczne przychody na abonenta) 27 127 80

MoU (miesięcznie w min.)
(połączenia na abonenta) 46 126 89

SAC * (zł)
(koszt pozyskania abonenta) 209 693 422

* Dane za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2001 r.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    Marcin pisze: 2001-08-01 16:09
    Co się dzieje , nic się nie dzieje to tylko TPSA i cała prawda o niej. Pisałem kiedyś że gdy idea mowiła że ma 2 mln abonentów w rzeczywistości miała ponad 1,6mln (aktywnych) kart SIM.
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: