Co z umową i ratami za smartfon po śmierci abonenta - poradnik UKE

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Co z umową po śmierci abonenta?

UKE omówiło na swoim blogu kwestie związane z umową abonencką po śmierci klienta.

W przypadku śmierci klienta umowa o świadczenie usług wygasa. Pamiętajmy jednak, że aby tak się stało, dostawca usług musi zostać o śmierci abonenta poinformowany. Operator nie dostaje automatycznie informacji z urzędu, że jego klient zmarł i będzie wystawiał faktury za usługi do dnia otrzymania aktu zgonu. 

W tym celu bliscy muszą dostarczyć dostawcy rezygnację z usług z powodu śmierci abonenta wraz z aktem zgonu. Dokumenty można złożyć w punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą listem poleconym. Pismo powinno zawierać dane abonenta: imię i nazwisko, numer/numery telefonu, numer konta albo inne dane pozwalające na identyfikację klienta w systemie.

Jeżeli chcemy przejąć numer telefonu po osobie zmarłej lub kontynuować korzystanie z usług to można złożyć wniosek o wykonanie cesji umowy. Cesja jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią. Przekazanie usług zazwyczaj odbywa się na dotychczasowych warunkach. Może się jednak zdarzyć, że konieczna będzie zmiana oferty. Wówczas dostawca ustali z nowym klientem warunki świadczenia usług.

U większości dostawców cesja usług po śmierci abonenta jest bezpłatna i wystarczy wypełnienie formularza udostępnianego przez operatora lub pismo/wniosek i kopia aktu zgonu. Nie zawsze cesja jest możliwa i nie wszystkich usług dotyczy.

Dość często zdarza się, że członkowie rodziny nie przepisują numeru na siebie, nie informują dostawcy o śmierci abonenta,  tylko korzystają z usług i opłacają faktury. Należy jednak pamiętać, że taka forma sprawdza się do czasu kiedy nie musimy np. złożyć reklamacji, zgłosić awarii itd. Uprawnienia przysługują abonentowi i dostawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji jeśli nie zgłosi jej abonent. UKE "nie poleca" podawania się za osobę zmarłą lub podpisywania za nią. Podrobienie podpisu jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Dostawca usług nie naliczy kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy z powodu śmierci abonenta.

Niestety z fakturami za usługi nie jest już tak prosto. Jeżeli jesteś spadkobiercą, jesteś zobowiązany do uregulowania należności, które powstały do dnia rozwiązania umowy. Tym samym nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie rosło zadłużenie.

Często abonenci poza umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierają również umowy ratalne na urządzenia, np. smartfon, laptop czy smartwach. Niespłacone raty za telefon czy inny sprzęt, mogą być problemem dla spadkobierców.  

Jeśli jesteś spadkobiercą, dziedziczysz nie tylko dobra materialne i finansowe, ale również zobowiązania. Telefonu kupionego na raty nie musimy zwracać, ale niespłacone raty za sprzęt trzeba uregulować.

Na stronie Orange znajdziemy informację, że w przypadku usług mobilnych należy uregulować należności z tytułu sprzętu zakupionego przez klienta na raty (aktywne plany ratalne są zrywane w związku z tym należy spłacić całą kwotę). Istnieje możliwość "przekazania" planów ratalnych za sprzęt innej osobie w przypadku złożenia dyspozycji związanej z przekazaniem usług. Dla usług stacjonarnych konieczny jest zwrot do salonu sprzętu dzierżawionego od Orange. Spółka ma prawo dochodzić zwrotu sprzętu lub zapłaty jego równowartości.

PLAY w przypadku śmierci abonenta rozwiązuje umowę ratalną, a spadkobiercy nie muszą spłacać rat za telefon. Oczywiście raty wystawione przed śmiercią abonenta, które nie zostały spłacone, pozostają do opłacenia przez spadkobiercę. W przypadku internetu stacjonarnego, urządzenie użyczone należy zwrócić.

Procedury i podejście dostawców różnią się, dlatego kwestie związane ze spłatą rat za urządzenie sprawdź bezpośrednio u dostawcy usług, z którym abonent miał zawartą umowę. Należu sprawdzić m.in.:

  • Czy operator przewiduje możliwość zwrotu telefonu?
  • Czy dostawca wstrzymuje obowiązek ratalny/windykację na czas postępowania spadkowego?
  • Co w przypadku gdy jest kilku spadkobierców?
  • Czy dostawca usług przewiduje możliwość umorzenia zobowiązania wynikającego z umowy ratalnej?
  • Czy operator wprowadza blokadę IMEI jeśli telefon nie jest terminowo spłacany?

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: